”På Island jobbar man mycket och länge”

På Island är målet att pensionen ska vara 65-70 procent av lönen. Men bostäderna är dyra.