Kan depression ta bort lusten?

I ca 50 procent av diagnosticerade fall av depression förekommer olika sexuella problem som brist
på lust, erektionssvårigheter eller orgasmstörning.