Dalarnas äldsta förening firade 50 år
Landet runt | SPF Dalarna

Dalarnas äldsta förening firade 50 år

SPF Dalarna
Publicerad 2011-11-17

Daladistriktets äldsta förening, SPF Orebygden har firat sina 50 år som förening.
200 medlemmar hade samlats för att fira jubilaren. Distriktsordförande Inger Nyberg var en av gästerna som gratulerade 50-åringen.

Ordförande Sören Kratz hälsade välkommen och gjorde en historisk tillbakablick.
Föreningen bildades av en liten grupp på 10 pensionärer som hade kallat på Hälsingedistriktets ordförande Wiktor Törnberg för att få information och hjälp till att bilda en förening. Således tillhörde man Hälsingedistriktet fram till 1980 då Dalarna fick ett eget distrikt.

Medlemsavgiften var vid starten uppdelad på kvartalsavgift på 1,50 kr varav 60 öre gick till förbundet. Det visar på dåtidens hushållsekonomi och förbundets möjligheter till aktiviteter för de äldres situation.

Ore var på den tiden egen kommun och var således först med en SPF avdelning medan det i grannkommunen Orsa fanns bara PRO som pensionärsorganisation. Men det ville några pensionärer i Hansjö ändra på så det bildades 1968 en sektion av Oreavdelningen.
1973 bildade man en egen avdelning i Hansjö som senare genom en motion till förbundet fick förbundet att ta initiativ till att Dalarna fick ett eget distrikt. Dalarna blev ett distrikt 1980.

Man kan tacka de 10 pensionärerna i den lilla kommunen Ore som genom att bilda en SPF-förening – för att kunna påverka i samhällsfrågorna – för vad SPF i Dalarna är idag.

Ordförande Sören Kratz var mycket glad över den medlemsutveckling som föreningen har haft inte minst under det sista 10 åren. Han poängterade att den sociala gemenskapen är viktig och att vi äldre kan träffas under trevliga former och bryta den isolering som ofta inträffar när man blir äldre.

Mycket uppskattade aktiviteter förutom alla resor är de årligen återkommande aktiviteterna Pimpeltävling, Sillfest och vår populära Julfest med hembakat bröd mm

Distriktsordförande Inger Nyberg uppvaktade med en gåva från distriktet men tog samtidigt chansen att informera vad förbundet arbetar med för frågor och vilka som idag är mycket aktuella.
Den kanske allra viktigaste frågan är pensionssystemet – Räcker pengarna till för våra blivande pensionärer?
Det kontantlösa samhället är en viktig fråga för våra äldre äldre. Läkemedelsgenomgång för våra äldre är en annan viktig fråga som man lokalt kan arbeta mycket med.

Innan den uppskattade underhållningen av ”Sollerökäringen” tog vid så uppvaktade grannföreningarna Rättviksringen och Orsabygden samt Rättviks Kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Jubileumet var även en hyllning till medlemmarna eftersom man bjöd till fest för Jubileumspriset 50 kr

Bilden visar distriktsordförande Inger Nyberg som överlämnade en gåva till föreningens ordförande Sören Kratz.

Insänt av Sören Kratz

SPF Dalarna
Publicerad 2011-11-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas