Landet runt | SPF Skaraborg

50-talsmusik och trafikinformation

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-05-16

Trio Mustasch från Vara svarade för underhållningen med ett knippe välkända melodier. På repertoaren fanns allt från goa dansbandslåtar från Sven-Ingvars och Lasse Stefans till operettmusik som Oh my papa. Även Hydens trumpetkonsert men på gitarr fanns med. I många av melodierna förstärktes Trion med allsång från församlingen. Musikstunden avslutades med Gitarrboggie, livliga applåder, blommor och  extranummer.
Efter den sedvanliga kaffestunden informerade Åke Brandberg från NTF om vikten att använda cykelhjälm. Reglerna gällande företräde cyklister-bilister diskuterades livligt och här är nog reglerna inte glasklara. Ögonkontakt och varsamhet från alla trafikanter betonades. Åke rekommenderade att ta del av det studiematerial som finns och att till hösten starta studiecirkel i ämnet.
Mötet avslutades med lotteridragning.
Inskickat av Göran Arwidsson

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-05-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.