Aktiva frågestunder med lokala politiker i Värmdö kommun
Landet runt | SPF Stockholm
Monica Pettersson M, Annika Andersson Ribbing S, Göran Ivarsson PRO, Gunilla Bjärås SPF Värmdö

Aktiva frågestunder med lokala politiker i Värmdö kommun

SPF Stockholm
Publicerad 2013-11-12

Under hösten har samarbetet mellan SPF Värmdö och PRO föreningarna i Värmdö utökats och vi har bildat en Samhällsgrupp, för att fördjupa oss i frågor som rör oss äldre. Samhällsgruppen består av fyra representanter från styrelserna från SPF Värmdö och PRO.

Samhällsgruppen vill lyfta fram och aktivt arbeta för gemensamma frågor som gäller pensionärerna i Värmdö kommun. Flera av gruppens medlemmar är representanter i KPR, kommunala pensionärsrådet, som är ett rådgivande organ där vi är remissinstans i vissa äldrefrågor.

Inför tidigare val har pensionärsföreningarna PRO och SPF haft stormöte med lokalpolitiker i Värmdö, beträffande pensionärernas behov, och politikernas ambitioner att vilja förbättra för de äldre inom kommunen. Vi står nu inför ett nytt valår 2014, och denna gång ville vi göra en gemensam utfrågning och inbjöd därför alla politiska partier, två partier åt gången.

Vad kommer de olika partierna att erbjuda de äldre i kommunen av bra och alternativa boendeformer, bra omvårdnad, god tillgänglighet, digital delaktighet och möjlighet till social samvaro? Många frågor står i fokus för oss som redan idag är pensionärer och för de som under de närmaste 10 åren kommer att lämna yrkeslivet. Det är viktigt att få med de yngre i dessa diskussioner eftersom planeringsprocessen är så lång för både bostäder och förändringsarbete, och planerna idag ger resultat först om 10 till 15 år.

Varför skall vi rösta på dessa partier?   En av de viktigaste frågorna som diskuterades är framtidens äldreboende där det behövs ett varierat utbud för olika åldrar och olika behov. Andra frågor som blev föremål för diskussion var tillgång till gemensamhetslokaler, lokala kommunikationer, hemtjänst, kriterier i biståndshanteringen, den digitala ojämlikheten, färdtjänsten och mathanteringen.

Det har varit mycket givande och vi hoppas på att politikerna kommer att beakta våra synpunkter i sina partiprogram inför valet nästa höst.

Vi vill rekommendera andra föreningar att göra liknande satsningar inför valet. Vi som är över 65 år är 26% av väljarkåren och måste nu sätta spår i politiken tydligare än någonsin. Det är viktigt att vi pensionärsföreningar, som en viktig väljargrupp, deltar aktivt i samhällsfrågor och ser till att bli en viktig resurs i det lokala samhället.

Gunilla Bjärås
ordförande  SPF Värmdö

SPF Stockholm
Publicerad 2013-11-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas