Landet runt | SPF Västerbotten

Äldrefrågor i fokus

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-10-05

SPF Seniorerna Sydporten Hörnefors. Christer Fredriksson kunde hälsa 70 personer välkomna till månadsmötet i september. Huvudtemat var Ulrica Gustafssons information från Apoteket Hjärtat. Hon redogjorde bl a för vilka principer som gäller för recept och medicinering. Förändringar i njurfunktion, matsmältning, ökat näringsbehov, nedsatt immunförsvar m m kan drabba äldre och bidra till symtom, som behöver behandlas i första hand. Diagnosen är grundläggande för all medicinbehandling, som är individuell och inte ska användas av någon annan. Apoteket kan hjälpa till på olika sätt. Exempelvis kan man abonnera på läkemedel, få leverans hem till brevlådan samt få tillgång till en databas för läkemedelsgenomgång.

Information lämnades från Umeå PensionärsRåd (UPR), som är ett samverkansorgan mellan lokala pensionärsorganisationer och kommunens nämnder och styrelser. SPF Seniorerna hade lyft två principiella frågor av betydelse för Hörnefors. Första frågan avsåg den fortsatta processen med det utrymda kommunhuset, gällande information till allmänheten, lokalbehovsinventering samt villkor och regler för nyttjande, samt ansvar för drifts- och lokalanpassningsfrågor. En annan aktuell fråga avsåg orimliga kostnader och problem för seniorer som vill åka tåg från resecentrum i Hörnefors. Bättre förutsättningar efterlystes, t ex installation av en biljettautomat på lämplig plats i Hörnefors.

Information lämnades om aktuella resor, däckbyten och rekryteringsarbete. Sofie Henriksson informerade om lämpliga träningsformer för seniorer och bjöd in till att prova t ex gruppträning i Tentons anläggning. Marianne Jonsson såg till att deltagarna i mötet genomförde rörelseövningar.

Efter lotteridragningen avrundade Christer Fredriksson mötet med en rolig historia och riktade tack till alla medverkande inkl kaffegruppen och de goda kakorna som Ingrid Forsgren bakat.

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-10-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas