Alla Värmlands ålderismombud ’tänder’på uppgiften!
Landet runt | SPF Värmland

Alla Värmlands ålderismombud ’tänder’på uppgiften!

SPF Värmland
Publicerad 2013-11-22

SPF Värmland  ordnade den 8 november 2013 en utbildningsdag för de personer, som utsetts som ålderismombud i distriktet och vi var c:a 30 personer som deltog.

Lars Nilsson, som är sakkunnig inom SPF, deltog och förklarade ålderismen sålunda att vi ska identifiera och motarbeta de attityder mot äldre. som finns i samhället på många sätt. Han visade bilder på den gamla ålderstrappan, där 50-årsdagen var höjdpunkten i livet för att därefter gå mot slutet men hade även bilder på en modernare variant. Där visas ungdoms- och medelåldern, som övergår till pensionärslivet och slutar med att man ger sig iväg på motorcykel när man fyller 70 år!

Han protesterar mot begreppet att pensionärerna är tärande på samhället och visade på allt värdeskapande som äldre personer bidrar med. SPF har dragit igång ett program för att förändra synen på äldre men är medvetna om att detta är ett långsiktigt arbete.

Därefter kom Ulf R. Nilsson, som är distriktets ansvarige för projektet ”Koll på läkemedel”  och presenterade intressant statistik för kommunerna i Värmland, där det framgår att många har både för många och även olämpliga läkemedel. Vissa av dessa kommuner kommer att få ett brev där man påtalar  resultaten och uppmanar kommunerna att vidta åtgärder och redovisa dessa i samarbete med de kommunala pensionärsråden. Ulf Nilsson ställer gärna upp och hjälper KPR-ledamöterna vid diskussioner med kommunerna.

Distriktets ålderismombud Eivor Nilsson berättade att hon först var mycket skeptisk inför begreppet och osäker på innebörden, men har blivit mer inspirerad och fått nya infallsvinklar efterhand som hon arbetar med frågan.

Eivor har erfarenhet från sjukvården både som sjuksköterska och som ansvarig för administration och vill gärna tala om Ädelreformen som infördes på 90-talet och som blev fel på många områden. Meningen var att kommunerna skulle överta ansvaret från landstinget för sjuka invånare men det är mycket som inte blev som det var tänkt och många ramlar fortfarande ”mellan stolarna”.

Eivor anser att en stor del beror på olika lagar, Hälso- och sjukvårdslagen för landstinget och Socialtjänstlagen för kommunerna och de olika reglerna stämmer inte alltid överens.

Före Ädelreformen fanns fungerande sjukhem och kliniker med läkare, som hade geriatrisk kompetens men numera gäller principen att alla ska vårdas hemma till varje pris. Konsekvensen blir oftast vårdpatruller dygnet runt och blåljus till sjukhuset vid akuta sjukdomar, ingen värdig ålderdom!

Vi inom SPF bör organisera oss  med andra pensionärsorganisationer och arbeta fram viktiga frågor, som kan ställas till politikerna inför valet 2014.

Efter en god lunch bjöd Eivor Nilsson och Kerstin Erlandsson på olika rollspel för att gestalta situationer som pensionärer ställs inför.

Det började med att Eivor vid 64 års ålder blev kallad till utvecklingssamtal på sitt arbete och fick besked att det varken blev någon löneförhöjning eller vidareutbildning under kommande år, ”eftersom du snart går i pension”!

Det fortsatte att Eivor blev 70 år, mådde ganska bra trots vissa besvär med reumatism. men hon fungerade tack vare injektioner som hon fick varje år.

När hon fyllt 70 fick hon dock veta att i fortsättningen kunde hon inte få denna behandling, då den kostade 1.000-tals kronor om året och bara gavs till de som förvärvsarbetade. Doktorn meddelade att det blir tabletter i fortsättningen.

Vid 80 års ålder vill Eivor köpa sig en ny lägenhet eftersom hon bor på tredje våningen utan hiss och har svårt att gå. Hon behöver låna c:a 300.000 kronor men banken är mycket motvillig och kan endast bevilja ett lån på 5 år, eftersom hon är ett ”högriskprojekt”. Detta skulle medföra en alldeles för hög månadskostnad, varför flytten inte blir av.

Vid 95 års ålder bor Eivor fortfarande kvar i lägenheten med hemhjälp och matleveranser men hon vill gärna komma in på ett äldreboende för att få lite trygghet och gemenskap. Tyvärr kan biståndsbedömaren endast erbjuda en lägenhet i Kil, som Eivor dock måste tacka nej till med hänsyn till att komma långt bort från släkt och vänner.

Eivor och Kerstin fick uppskattande applåder för sina dramatiska förmågor och för sitt sätt att åskådliggöra den verklighet, som många ställs inför.

Jan Rülcker sammanfattade dagen och tackade alla medverkande och deltagare och uppmanade oss till fortsatt kamp mot ålderismen och hoppades på att med gemensamma krafter kunna föra fram viktiga frågor inför valet 2014.

Text Gunnel Hansson

SPF Värmland
Publicerad 2013-11-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas