Landet runt | SPF Västerbotten

Årsmöte hos SPF Sydporten

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-03-11

Uno Höök ledde årsmötesförhandlingarna. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes och revisorerna godkände räkenskaperna och meddelade ansvarsfrihet för styrelsen. Till ny ledamot i styrelsen efter avgående Ola Andersson, som avtackades, valdes Inge Törnlund och övriga styrelsemedlemmar fick fortsatt förtroende.
Trion Cittrorna bidrog med ett varierat utbud av sånger till eget ackompanjemang.
För dagen bjöd föreningen samtliga deltagare på semla till kaffet.
Friskvårdsansvariga Ann-Katrine Holmlund drog vinstlotter från medlemmarnas insamlade aktivitetskort och fyra flitiga motionärer fick motta användbara vinster.
Lotteriförsäljningen resulterade i fyra sålda lottringar och sedvanlig vinstdragning efter kaffet.
Insänt av Inga Rönnberg

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-03-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas