Landet runt | SPF Gästrikland

Årsmöte hos Tre Lågor

SPF Gästrikland
Publicerad 2011-03-14

Till ordförande för årsmötet valdes Eric Thollin.
Till 2011 års styrelse valdes följande: Ordförande May Hägglund omval. Till ledamöter valdes Rolf Nyblom, Svea Gustafsson, Carl-Bertil Rydbäck, Sivert Mellin och Nils-Olof Fors samtliga omval. Nyvald ledamot är  Elizabeth Rydbäck.
Mötet avslutades med att avgående styrelseledamöter avtackades med blommor.
Birgitta Andersson och Marianne Jacobsson avtackades med en present för mångårigt arbete inom föreningen.
Insänt av Elizabeth Rydbäck

SPF Gästrikland
Publicerad 2011-03-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.