Landet runt | SPF Uppsala

Årsmöte i Laxen

SPF Uppsala
Publicerad 2011-03-16

Det 40-talet medlemmarna som deltog inbjöds – traditionsenligt – till lunch av föreningens ordförande Clarrie Leim.  Hon ledde också efter måltiden en minnesstund för de under året bortgångna fem medlemmarna.

Att leda förhandlingarna på det följande formella årsmötet valdes Bo Janzon.  I den föreliggande verksamhetsberättelsen och i den ekonomiska redovisningen fann mötet intet att erinra.  Ekonomin var god och kassan hade under året vuxit, varför mötet lätt och villigt beviljade styrelse ansvarsfrihet.

Efter årsmötets val av styrelse leder Clarrie Leim föreningen även det kommande året och nu med tre nya styrelsekolleger, Gun-Lis Andersson, Bo Janzon och Gösta Nyman.  Med ytterligare ett års mandattid utgör Kerstin Eriksson, Lars Eriksson, Margareta Jubel och Sten Ryman resten av styrelsen.
Mötet valde också övriga och väsentliga kuggar i föreningsmaskineriet, såsom revisorer, valberedare och ombud för olika verksamheter, sammanlagt ett dussintal funktionärer.

Som kostnadsersättning och ”rörelsekapital” beviljades styrelsen 5000 kronor. Inte så mycket att röra sig med, men i våra generationer gäller – än så länge – ideellt arbete.  Medlemsavgiften för år 2011 är 200 kronor och för 2012 oförändrad.  För denna summa bjuds man på en hel del positiva värden, exempelvis omtanke och gemenskap, trevliga resor, studie- och teaterbesök, studiecirklar och fritidsaktiviteter.
Och föreningen värnar om pensionärernas speciella intressen bland annat genom påverkan i kommun och landsting.
Föreningen utför också samhällsnyttiga handlingar, såsom rullstolspromenader och andra aktiviteter på äldreboenden och fritidsverksamhet för skolor. 

Det är alltså mycket som görs och mycket man får för avgiften där medlemmen även erbjuds fördelaktiga försäkringsvillkor.  Man träffas varje månad, utom mitt i sommaren, och då bjuds det på pensionärsintressant information och både stimulerande och nyttig underhållning. 

Och efter detta nu genomförda årsmötet tror jag att vi alla som deltog gärna kommer igen. För intressant och roligt var det.  Rolighetsministrarna för dagen bjöd till kaffet på en hejdlöst rolig musikshow. 
Tack Britt-Marie Strand, Anna-Stina Grönberg och Stig Lundgren för en minnesrik och glad mötesavslutning.

Egon Regefalk, mötessekreterare
   

SPF Uppsala
Publicerad 2011-03-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas