Landet runt | SPF Blekinge

Årsmöte utan mankemang

SPF Blekinge
Publicerad 2011-05-16

Ordföranden Kjell GG Johansson omvaldes som ordförande. Avgående ledamöter omvaldes. Nya i styrelsen blev Nils-Inge Nilsson, SPF Boken och Rolf Tholén, SPF Bodekull.
Övriga nyval blev:  Sone Persson som IT-ansvarig med Lars-Olof Norén som ersättare och som hörselansvarig  Katarina Svensson med Lars-Gunnar Svensson som ersättare.
Till kongressombud valdes Kjell GG Johansson, Berit Paulsson och Sone Persson med personliga ersättarna Birgitta Sjölin Johansson, Laila Andersson och Barbro Sjöbeck.
Verksamhetsplan och budgetförslag för 2011 fastställdes.
Resultat- och balansräkning för 2010 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Fyra motioner förelåg:
1.    Från SPF Östra Blekinge som ville ha ändring av månaden för föreningarnas årsmöten från februari till mars. Motionen avstyrktes då hela tidskedjan för distrikt och förbund påverkas negativt samt medför behov av stadgeändring.
2.    Från SPF Belganet-Hallabro en motion som handlade om medlemsavgiftens del till förbundet som man anser är för hög. Tillstyrktes att förbundet minskar uttaget av föreningarnas medlemsavgifter.
3.    Från SPF Olofströmsbygden förelåg en motion om att skapa en enad och stark pensionärsrörelse. Stämman ansåg att det idag är orealistiskt men kanske på lång sikt tänkbart. Motionen avstyrktes.
4.    Från SPF Boken inkommit en motion som handlade om att öka datoranvändningen hos SPF-are m fl. Motionen tillstyrktes.
Två uttalande gjordes vid stämman:  ett med anledning av pensions- och skattefrågorna med krav att det måste bli en översyn av hela pensionssystemet  och ett där man protesterar mot den befarade nedläggningen av servicekontoren.
Avgående funktionärer avtackades med blommor. SPRF:s representant Nils Olofsson som närvar vid stämman tackade för inbjudan och önskade lycka till i fortsättningen.
Elin Sjöström som lett stämman tackade för förtroendet att få leda stämman och förklarade stämman för avslutad.
Kjell GG Johansson som omvalts tackade också för att ha fått förtroendet att leda distriktet ytterligare ett år.
Inskickat av Sone Persson

SPF Blekinge
Publicerad 2011-05-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas