Landet runt | SPF Västernorrland

Årsmöte hos SPF Seniorerna Gaffelby Sundsvall

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-03-06

Den 26 februari hade SPF Seniorerna Gaffelby Sundsvall månadsmöte tillika Årsmöte. Efter en stilla tyst minut till minne av de medlemmar som lämnat oss under året inleddes Årsmötet som  i likhet med förra året leddes av Kurt Backus. Sekreterare var Barbro Jansson. Kongressens förslag om nytt namn godtogs medan förslaget om central hantering av avgifter m m avslogs. Nya stadgar antogs.Verksamhetsberättelsen samt bokslutet för 2014 godkändes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Efter årsmötets slut uppträdde Pluzzkören som var en trevlig bekanskap, med många bekanta ansikten. De flesta av deltagarna hade före pensionen sjungit i Tonicakören. Ordförande Bengt-Olof Lindelöf påminde om kommande aktiviteter.

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-03-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas