Årsmöte hos SPF Seniorerna Pärlan Vindeln
Landet runt | SPF Västerbotten

Årsmöte hos SPF Seniorerna Pärlan Vindeln

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-02-19

SPF Seniorerna Pärlan Vindeln kallade för en tid sedan till årsmöte i Församlingsgården. Drygt 100 personer infann sig. Efter välkomsthälsning av Georg Åström inleddes mötet med parentation.

Amazing Grace framfördes av Roland Widmark och därefter vidtog ljuständning och tyst minut.

Till ordförande för årsmötet valdes Georg Åström, sekreterare Ulla Flumé.

Verksamhetsberättelsen genomgicks.

Utöver månadsmöten i Församlingsgården var våravslutningen förlagd till Storsävarträsk och höstupptakten till Vindel-Ånäset.

I övrigt besöktes Robertsfors och musiksällskapets uppsättning av musikalen Anything Goes.

Medlemsutvecklingen är fortsatt god.

De nya stadgarna antogs och mötet beslutade att föreningens namn från och med årsmötet ska vara SPF Seniorerna Pärlan Vindeln.

Till ordförande för 2015 omvaldes Georg Åström. Övriga ordinarie ledamöter är Märtha Andersson, Karin Lundberg, Lis-Britt Höglund, Valmy Jakobsson, Anna-Lisa Sjögren och Ulla Flumé. Suppleanter Kathrin Nilsson och Stig Ärlehag, båda nyvalda.

Under punkten övriga frågor informerade ordförande att hjärtstartare nu finns i Församlingsgården. Tre medlemmar har gått utbildning i hjärt-lungräddning.

Pärlan vill uppmuntra till motion och har därför tagit fram motionskort som delades ut.

Märit Frank, Irma Lundqvist och Margreth Fahlgren avtackades med blomstercheck.

Karin Lundberg, som värvat flest medlemmar, uppvaktades med presentkort.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Roland Widmark spelade Improvisation panflöjt och därefter serverades kaffe och semla.

Efter pausen sjöngs allsång och Widmark berömde mötesdeltagarna för deras utmärkta sångförmåga. Han bjöd också på några låtar på keyboard Besame Mucho och Ljusvattnet Polka.

Innan mötet avslutades med dragning i lotteriet, tackade Georg för både musiken och deltagandet.

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-02-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas