Årsmöte i Karlsborg
Landet runt | SPF Skaraborg

Årsmöte i Karlsborg

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-03-05

Hölls i Mölltorps Missionskyrka 2012-02-29.

Drygt 80medlemmar hade samlats för attvälja styrelse och funktionärer till de olika aktiviteterna
i föreningen.Mötet inleddes med sång av Plus kören varefter det hölls en parentation över de medlemmarsom hade avlidit under år 2011. Kören sjöng ytterligare ensång innan årsmötesförhandlingarna började.

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen kunde blicka tillbaka på ett mycket aktivt verksamhetår, det 24 i föreningen historia. Ekonomin är god och visade på överskott för det gångna året.
Valberedningen hade förberett de olika valen väl så att årsmötet kunde lätt välja styrelse och funktionärer.

Roland Gustafsson valdes till ordförande för ytterligare ett år. Yngve Strömberg och Gunnel Eriksson invaldes i styrelsen efter ElvyKarlsson och Lena Fredriksson som hade avsagt sig omval.

Den nya verksamhetsplanen fastställdes och presenterades i kortfattade punkter.

Föreningen kommer att utöver månadsträffar, resor,studiecirklar att fokusera på:

*Äldrefrågor på kommunal och regionsnivå

*Deltaga i hälsofrämjande arbete

*Initiera utvecklingsprojekt, som syftar till att utveckla
och förnya föreningen att bli attraktiv för alla pensionärer i olika ådrar.

Ture Wedin visade film från SPF resa på Dalslands Kanal varefter ordföranden tackade för fortsatt förtroende att leda SPF Karlsborgsbygdens pensionärsförening ytterligare ett år. De avgående styrelsemedlemmarna avtackades med blommor och de nya styrelsemedlemmarna hälsades välkomna varefter mötet avslutades.

Efter årsmötet bjöds det på kaffe och räksmörgås i en gemytlig samvaro och dragning förrättades av under mötet sålda lotter.

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-03-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas