Årsmöte med SPF Falköping
Landet runt | SPF Skaraborg

Årsmöte med SPF Falköping

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-02-23

 Vice ordförande Elisabeth Egneus hälsade välkommna och höll Parentation för de 20 medlemmar som avlidit under året. De hedrades med en tyst minut. Elisabeth läste dikten Psaltare och harpa, Gemensamt med sångkören sjöngs Härlig är jorden. Sångkören sjöng ytterligare 2 sånger.
 
Ordförande Reidar Forsblad förklarade årsmötet öppnat. Till presidium valdes Åke Olsson ordförande och Sonia Jonasson sekreterare.Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Inger Berggren och Lennart Sandberg. Därefter ajournerades förhandlingarna för kaffe, social samvaro och månadsinformation, för de 130 mötesdeltagarna.
 
Nästa Månadsträff blir den 6 Mars med Presentation av nya Styrelsen. Hemlig underhållning.Nästa Veteranvetartävling hålls hemma mot Lidköping lag 1. Inbetalning av medlemsavgifter. Att mötesordföranden Åke Olsson proffsigt skött klubban de senaste 15 åren uppmärksammades också. Vidare har familjen Olsson arbetat upp sin  redovisningsbyrå så bra att man utsetts till årets företagare i Falköpings kommun. Grattis.
 
Sonia Jonasson hade sammanställt årsmötesförhandlingarna på ett trevligt och informativt sätt. Medlemmar som vill läsa om vårt stora aktivitetsutbud, kan hämta handlingarna på Vuxenskolan.
 
Förhandlingarna återupptogs. Föreningen hade vid årsskiftet 588 medlemmar, en nettoökning med 14 medlemmar .Ordföranden presenterade den mycket omfattande verksamhetsrapporten rubrikvis. Samtliga medlemmar erhöll de kompletta möteshandlingarna.
Föregående års inkomster och utgifter redovisades. Revisionsberättelsen upplästes och Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Budget för 2012 upplästes och godkändes.Styrelsen omvaldes med komplettering av två fyllnadsval.
 
I kommiteerna var det mest omval, med komplettering av en del poster. 8 st ledamöter avtackades för förtjänstfullt arbete i Föreningen. De avtackade är Elly Weberg. Karin Palmqvist. Ing-Marie Lindblad. Gunnar Linden. Sonja Johansson. Ing-Britt Brage. Ann-Mari Brage och Ingelott Håkansson.
 
En motion till Distriktsstämman hade lämnats in av Gunnar Linden. Motionen godkändes av Mötet. Motionen påpekar att den vanligaste livshotande sjukdomen hos män är prostatkanser. Därför begärs att berörda myndigheter låter alla äldre män få testas om man är i risksonen. Risken ökar med åldern. Motionen påpekar även att förslaget om att män över en viss åldersgräns inte skall få testas, som definitivt felaktigt.
 
Förhandlingarna avslutades med avtackning av presidiet.
 
Ett bevis på vår breda verksamhet är sångkören som avslutade med Sång och musik.
                                                                                                                                                   
Reidar forsblad

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-02-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas