Årsmöte med SPF Götene-Kinnekulle
Landet runt | SPF Skaraborg

Årsmöte med SPF Götene-Kinnekulle

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-02-13

Ordförande Kent Hulth välkomnade de ca 150 medlemmar som samlats till årsmöte med SPF Götene-Kinnekulle som hölls den 26 januari i Götene Församlingshem.

Kjell Åkesson höll parentation över avlidna medlemmar under året och ett ljus tändes för var och en av dem. Minnesstunden omramades av ett stämningsfullt musikstycke med Terttu Milton vid pianot och avslutades med gemensam psalmsång.

Göran Arwidsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna med Eiwor Nyström som sekreterare. Styrelsen för år 2012 är ordförande Kent Hulth, sekreterare Ing-Britt Lingman, kassör Carin Nilsson samt ledamöterna Kjell Åkesson, Eva Sedwall, Sonja Rois Johansson, Harald Hellborg, Göran Pettersson och Per Rådmark samt ersättare Kjell Karlsson. Revisorer Ulla Åkesson och Ulla Svensson med Monica Dahlborg Svensson som ersättare. Ombud till distriktsstämman valdes under årsmötet samt funktionärer till olika kommittéer.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen har 435 medlemmar och har under året varit mycket aktiv när det gäller aktiviteter, studiecirklar, resor med mera.

Kent Hulth och Ulla-Britt Hansen uppvaktades med SPF:s silvernål och diplom för fem års förtroendeuppdrag i föreningen.

Efter gemensam samvaro kring kaffeborden sjöng SPF-kören några sånger till dragspelsackompanjemang under ledning av Ulla-Britt Hansen.

Ett tack riktades till kaffekommittén och samtliga avgående förtroendevalda. Sten Andersson framförde ett tack till medlemmarna för tiden som styrelseledamot
varefter Kent Hulth avslutade och välkomnade till kommande månadsmöten.

Text: Eiwor Nyström

Bilden visar hur avgående förtroendevalda uppmärksammas

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-02-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas