Årsmöte med SPF i Bureå
Landet runt | SPF Västerbotten

Årsmöte med SPF i Bureå

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-03-01

Ett 70-tal medlemmar i Bureå SPF-förening samlades i onsdags till årsmöte i Församlingsgården.
Efter ett varmt välkomnande höll kyrkoherde Lars Wangby Bureå, en parentation över de medlemmar som avlidit under året och psalm 249 sjöngs.
För att uppmärksamma föreningens 35-årsjubileum inbjöds därefter till lunch. Detta avslutades med kaffe och några sånger, med möjlighet till allsång. För musiken svarade Ulla och Paul Hermansson Burvik, samt Harriet Lindvall Bureå.
Därefter vidtog årsmötet, där det den senaste tiden jobbats hårt för att få ihop en ny styrelse. Det tycks också glädjande nog, som föreningen ska kunna fortsätta sitt arbete.

Styrelsen fick följande utseende. Ordförande Gunilla Hedlund Bureå, vice ordförande Harriet Lindvall, kassör Kjell Vestermark Sjöbotten, sekreterare Gunni Gustavsson Bureå, samt ledamot Kerstin Sandström Bureå. Suppleanter Doris Grenholm Bureå, Guy Nordström Skellefteå och Evert Morén Sjöbotten.
I samband med mötet avgick och avtackades Ingegerd Löfmark Yttervik, efter tio år som ordförande i föreningen. Mötet avslutade av den nya ordförande Gunilla Hedlund.
Harriet Lindvall

På bilden: Till ny ordförande i Bureå SPF-förening valdes Gunilla Hedlund Bureå, till vänster. Här tillsammans med avgående Ingegerd Löfmark Yttervik.
Foto: HARRIET LINDVALL

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas