Årsmötet hos SPF-Rönnen i Piteå
Landet runt | SPF Norrbotten
Barbro Jonzon, Eivor Harselius och Karl-Erik Björkén

Årsmötet hos SPF-Rönnen i Piteå

SPF Norrbotten
Publicerad 2015-02-18

Föreningen höll sitt årsmöte torsdagen 12 februari 2015. Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Björkén, varefter man höll en parentation över de medlemmar, som avlidit under året. Efter parentation, framträdde kören Fyrklangen under ledning av Lina Larsdotter. Kören framförde ett urval sånger av Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Evert Taube, Ylva Eggehorn/Benny Andersson, Olle Adolphson och Astrid Lindgren, där temat till stor del handlade om kärlek, kanske inspirerat av ”Alla Hjärtans dag”.

Allan Isaksson informerade om SPF-Seniorernas samarbete med If försäkringar. Efter den traditionella paltlunchen, följde årsmötesförhandlingarna. Som funktionärer för årsmötet valdes:

Olof R Karlsson, ordförande, Margareta Wallström, sekreterare.

Som föreningens ordförande omvaldes Karl-Erik Björkén. Ledamöter: Bertil Berglund v. ordf. (omval). Registeransvarig: Lars-Erik Karlsson (omval). Björn Grahn och Lennart Hansson (Båda nyval).

Suppleanter på ett år: Margit Karlsson, Ingrid Lundqvist, Sören Marklund, Birgitta Gleerup och Elsy-Britt Fjällström (samtliga omval).

Verksamhetsgranskare: Stig Eriksson (omval). Gunilla Johansson (nyval). Ersättare: Anders Lundström (omval). Claes Winberg (nyval).

Valberedning: Sören Marklund, Kerstin Eriksson och Gudrun Larsson,

Ombud till distriktsstämma: Karl-Erik Björkén, Björn Grahn, Ulla Grahn och Lennart Hansson.

Föreningens målsättning inför det nya verksamhetsåret är bl.a. att aktivt satsa på nyrekrytering av medlemmar och därmed kunna erbjuda flera intressanta och spännande aktiviteter, som borde passa de flesta.

Barbro Jonzon och Eivor Hardselius hade båda avsagt sig återval i styrelsen och avtackades därför efter många aktiva år som ledamöter.

 

 

 

 

 

 

 

SPF Norrbotten
Publicerad 2015-02-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas