Årsstämma i SPF Älvsborgs Norra Distrikt
Landet runt | SPF Älvsborg Norra
Ingemar Ottosson, Olle Olsson, Kjell Hansson, Margaretha Herrman

Årsstämma i SPF Älvsborgs Norra Distrikt

SPF Älvsborg Norra
Publicerad 2013-05-02

Lördagen den 13 april hölls årsstämma i SPF Älvsborgs Norra Distrikt. Geografiskt täcker distriktet ett stort område: från Åmål i norr till Lerum i söder; från Ed i väster till Herrljunga i öster.

För första gången genomfördes den i Lilla Edet under Göta Älvdalsbygdens SPF-förenings värdskap. Ett 150-tal ombud och funktionärer samlades i Fuxernaskola. Under registreringen och välkomstkaffet underhöll Hjärtums Spelmanslag.

Distriktets ordförande Kjell Hansson från Alingsås hälsade alla välkomna och inledde med parentation över de medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret. Spelmanslaget framförde stycket ”Koppången”, komponerad av Per-Erik Moraeus.

Sedan Kerstin Andersson, ordförande i SPF Göta Älvdalsbygden, presenterat föreningen, berättade kommunalrådet i Lilla Edet, Ingemar Ottosson, om kommunens framtidsplaner. Han betonade det perfekta läget med de utbyggda kommunikationerna och närheten till naturen. Vidare redogjorde han för de planer som finns för äldreboende och omvårdnad.

Innan den formella delen av stämman tog sin början, höll Margaretha Herrman ett litet föredrag under rubriken ”Äldre, finns dom?”. Margaretha är filosofie doktor i etnologi och universiterslektor i kulturvetenskap vid Högskolan Väst.

I ett projekt undersöker hon och hennes kollegor hur äldre människor skildras i nordisk film- och dramaproduktion under perioden 2000-2010. De ser på hur hög ålder framställs i olika sammanhang och hur ålder som social kategori samverkar med andra kategorier som kön, klass, etnicitet och sexualitet. Bakgrunden är den åldersdiskriminering som förekommer i samhället. Hon konstaterade att äldre sällan har huvudroller, ofta är frånvarande och endast omnämnda. En av hennes slutsatser var att ”det är tillåtet att bli äldre på ett ungdomligt sätt”.

Därefter var det dags för stämmoförhandlingar. Stämman öppnades av distriktets ordförande Kjell Hansson. Till mötesordförande valdes Bert Åkesson, ordförande i kommunfullmäktige i Lilla Edet. Med van hand ledde han den tidvis livliga stämman.

Kjell Hansson, SPF Hjorten, Alingsås, omvaldes som ordförande för 2013.

Birgit Fagrell, distriktets läkemedelsansvariga, redogjorde för arbetet med läkemedel för äldre och Kenneth Johansson, distriktets friskvårdsansvarige, informerade om arbetet med friskvård i distriktet. Kjell Hansson berättade om SPF-dagen, som går av stapeln på Liseberg den 25e augusti.

Distriktstämman delar varje år ett kulturstipendium. Årets stipendium tilldelades Olle Olsson, SPF Flundre med motiveringen ”för värdefulla insatser bland annat i bildandet och utveckling av SPF Flundre, utveckling, nyfikenhet, förmåga att driva och entusiasmera omgivningen liksom att ta tillvara äldres intressen i samhället och på ett personligt sätt kommunicera berättelser ur sin stora erfarenhet till medlemmar”.

Förhandlingarna avslutades med blomsterutdelning till bl.a. alla avgående förtroendevalda.

En viktig del i ett årsmöte är förtäringen. Fuxernaskolans matpersonal under ledning av Gun Mellqvist gjorde en storartad insats med kaffe, frukt och lunch.

Stämman avslutades med lotteri och en liten minnespresent. Vad passade bättre än ett paket Edetpapper.

SPF Älvsborg Norra
Publicerad 2013-05-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas