Landet runt | SPF Bohuslän

Avlösning hos SPF Viken

SPF Bohuslän
Publicerad 2011-02-24

Övriga ledamöter i den nya styrelsen är Lars Andersson, vice ordf. och sekreterare, Göte Gunnarsson, kassör samt ledamöterna Birgit Carlsson, Kurt Jonasson, Martha Gustafsson och Sonja Larsson. Ersättare är Ingalill Johansson, Bo Bröjer och Ulla Bröjer.
 Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades följande personer:
 Birgit Carlsson, kassör
Ingalill Johansson, sekreterare
Ingemar Rutgersson, vice ordf., folkhälsoansvarig och studieombud
Stig Bergström, revisor
Maud Jacobsson, medlemskontaktgruppen
Ingrid Jakobsson, lotterigruppen
Brita Kjelldahl, reseansvarig
Anna-Greta Olsson och Ingrid Lecerof, vilka ansvarade för dansen fram till hösten 2010.
Claes-Göran Andréasson, som inte var närvarande på årsmötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle för sin tid som ledamot i styrelsen. Ordföranden tackade Bo Bröjer för förtjänstfullt arbete inom föreningen.
SPF Vikens styrelse vill på medlemmarnas vägnar tacka Uddevalla kommun för de fria bussresorna.
Inskickat av  Ingalill Johansson

SPF Bohuslän
Publicerad 2011-02-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas