Landet runt | SPF Västmanland

Bankärenden för annans räkning

SPF Västmanland
Publicerad 2013-01-30

Ett 60-tal medlemmar kom till mötet i SPF Köpingshus den 24 januari. Dagens tema var ”Bankärenden för annans räkning”. Det var Peter Fällman från Handelsbanken som kom och berättade för oss om de svårigheter som kan uppkomma om man skall hjälpa någon annan med bankärenden.

Peter gick igenom skillnaden mellan att vara god man, förvaltare och att ha fullmakt. Fullmakt kan man själv ordna med sin bank och kan utfärda den i princip som man själv vill. Har man inte fullmakt och man t ex måste betala några räkningar för annans räkning så stöter det på stora svårigheter.  Vid dödsfall så hanterar bankerna fullmakterna lite olika, så han rekommenderade oss att var och en tar  kontakt med sin bank för att få reda på hur det förhåller sig.

Handelsbanken kommer inte att ta bort kontanthanteringen. Han trodde inte heller att Sparbanken och Nordea kommer att göra det. Frågor kom angående varför man måste ringa först och berätta att man skall ta ut mycket pengar. Det beror på hur pengar idag hanteras på banken. Det är inte någon som kommer åt pengarna för de ligger inlåsta på ett speciellt sätt. En annan fråga kom upp också och det var varför man måste tala om varifrån pengarna  kommer när man sätter in stora summor. Det är ett EU-direktiv för att kunna kontrollera så att det inte blir så kallad penningtvätt.

Till sist så rekommenderade han att var och en tar kontakt med sin bank för att gå igenom inte vad som gäller vid fullmakter och om fullmakt inte finns se till att det blir en skriven. Han fick många applåder efter sitt föredrag.

Eftermiddagen avslutades med lottdragning och kaffe.

Inga-Britt Lövelius

 

 

 

 

SPF Västmanland
Publicerad 2013-01-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas