”Bebyggelsen kring Falu bro”
Landet runt | SPF Dalarna
Foto Ann-Sofi Holmberg

”Bebyggelsen kring Falu bro”

SPF Dalarna
Publicerad 2013-12-16

Falubygdens månadsmöte i november, i fullsatt föreläsningssal på museet, inleddes med en kort information av Elisabet Ottervald om samarbetsorganisationen som kommunen har med pensionärsföreningarna.

Därefter berättade Eva Carlsson, arkeolog vid Dalarnas Mu­seum, om utgrävningar som gjorts i Falu stad sedan 1970-talet, med särskilt fokus på om­rådet kring Falu bro. Detta om­fattar främst tomterna på båda sidor om ån från Egnellska huset och Stigaregatan till Falan 22 (f d barnvagnsbuti­ken i Falan gallerian). Stigare­gatan är en gammal gata som del­vis haft en annan sträckning innan gatunätet reglerades. Gamla kar­tor, bland annat en från 1628, visar att det funnits bebyggelse här redan 1405 och att platsen närmast ån då troligen fungerat som kaj. Ån hade en mer slingrande sträckning och var troligen bredare än idag. Innan Falun blev stad,1641, låg bebyggelsen lite här och där, bland annat vid ån och kyrkbacken. Närmast ån har man vanligen byggt nya hus ovanpå äldre.

För närvarande är arkeologerna mitt i arbetet med fynden från marken kring Egnellska huset och Falan 22. Man har bland annat funnit rester av kantskoning av ån från 1640-50- talet, gamla stenläggningar som ger antydan om husgrunder, mycket ko-ben och en lergrop som antas ha varit en garvningsgrop. Få saker som kärl och liknande från tidigare ålder har hittats men desto fler från 1600-talet, både keramik, stengods, kritpipor, apoteksglas och höga ölglas. Bakom Egnellska huset fanns husrester från mitten av 1400-talet och vid utgrävningen som gjordes inför byggandet av skateboardparken fann man rester av en timrad damm från 1300-talet som man skulle behöva gräva fram mer.

Föreningens ordförande Karin Michols tackade för ett mycket intressant föredrag och inbjöd till fortsatt samtal vid kaffet.

Text Ann-Sofi Holmberg­

SPF Dalarna
Publicerad 2013-12-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas