Berättade om Bangladesh
Landet runt | SPF Skaraborg

Berättade om Bangladesh

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-11-30

Ordförande Kent Hulth hälsade alla välkomna till SPF Götene-Kinnekulles månadsmöte i Församlingshemmet. Han påminde om brandsäkerhet i hemmet och uppmanade att kontrollera brandvarnare samt att i höstmörkret använda reflexer.

Birgitta Bergqvist förtydligade AKUT-foldern som fanns tillgänglig vid mötet och är en del i strokekamkanjen varefter Göran Arwidsson informerade från möte med GPR (Götene Pensionärsråd).

Per Rådmark tillsammans med några av Kunskapscenters personal berättade om en resa till Bangladesh i november 2010 som arrangerats av Internationella Programkontoret med projektet Den Globala skolan. Samtliga, klädda i landets klädedräkter, framförde ett mycket intressant program om landet som är mycket tätbefolkat med rådande fattigdom. Gruppen gav mötesdeltagarna en insikt om Bangladesh dels genom bilder och dels genom erfarenheter.

Efter samvaro kring kaffeborden och lotteri sjöng SPF-kören några visor av Lasse Dahlqvist och började med Dans vid Brännö brygga och fortsatte med flera välkända låtar varvade med allsång.

Kent Hulth avslutade och inbjöd till nästa månadsmöte som då blir luciafirande.

Text: Eiwor Nyström

Bildten visar Per Rådmark med personal från Kunskapscenter

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-11-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas