Landet runt | SPF Västerbotten

Besök hos skogens värnare

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-08-11

Åke berättade att när han som 14-åring började arbeta i skogen så var timlönen 90 öre för fullgod arbetskraft.  Han har bott i kalla skogskojor och har också på sin gård timrat upp koja och stall för att visa efterkommande. Han hade tidigt blick för det som kunde vara avvikande i gammal skog. Hittade stubbar, rötter och träddelar som han monterade och täljde till hemma på gården.
Åke har ett genuint intresse för natur och djurliv.  Han berättade om sina duster med stora skogsbolag som så småningom gav honom rätt i hans syn på hur djur och växter ska kunna överleva i ett storskaligt skogsbruk. Han värnar framförallt om gammelskogen och har medverkat till att vissa områden blivit klassade som naturreservat.
I en fin skogsdunge kunde vi sitta en stund för kaffe, korvgrillning och lotterier innan vi gick en som vanligt svår tipsrunda som friskvårdsansvarig Hedvig Löfgren ordnat. Nöjda kunde vi avsluta med att tacka Åke Engman för att han tog emot oss och guidade oss genom sina samlingar.
Text  Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-08-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas