Landet runt | SPF Västerbotten

Bjurholms årsmöte

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-02-16

När SPF Seniorerna Bjurholm träffades för att hålla årsmöte inleddes sammankomsten med parentation ledd av pastorsadjunkt Petter Lindström över de fem medlemmar som avlidit. Därefter öppnade ordf Doris Jonsson årsmötet. Till ordf för mötet valdes Sture Eriksson och till sekr Aina Nygren.

Årsmötet delgavs årsberättelse samt resultat- och balansräkning som godkändes. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket också blev mötets beslut.  Beslut om stadgeändring och nytt namn klubbades. Budget och verksamhetsplan antogs. Årsavgift fastställdes till oförändrat 220 kr för år 2016. Ordföranden omvaldes. Antal styrelseledamöter ökades till nio med hänsyn tagen till att inga suppleanter utsågs. Valberedning tillsattes.

Några damer från Mariebäck, Näsland och Storarmsjö ordnade med fikat. Lotter såldes med fina vinster. Tina Fernerud Björklund från studieförbundet Vuxenskolan informerade om aktuella cirklar Alla kan surfa och Tryggare ekonomi på äldre dagar. Doris Jonsson tackade mötesdeltagarna och funktionärerna för ett väl genomfört årsmöte.

Text Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2015-02-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas