Blomsterfest på Tio Öars 25 årsjubileum
Landet runt | SPF Bohuslän

Blomsterfest på Tio Öars 25 årsjubileum

SPF Bohuslän
Publicerad 2012-06-01

Den 10 april bildade ett 40 tal entusister en lokalförening i Bohusdistriktet närmare bestämt Öckerö kommun.

Den 23 maj firades händelsen med stor fest på Öckerö. Cirka 200 personer hade infunnit sig och dessa bjöds på blandad underhållning av våra medlemmar. Seniordans, bugg och teater blandades med tal och musikunderhållning.

Det blev en mycket uppskattad fest säkert inte kommer att glömmas i första taget i vår förening.

Göran Nylinordf. SPF Tio Öar

SPF Bohuslän
Publicerad 2012-06-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.