Landet runt | SPF Västerbotten

Brandsäkerhet viktigt

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-01-30

Ett sextiotal medlemmar sökte sig till kyrkstugan när SPF Kontakt hade inbjudit till årets första träff. Dagens gäst räddningschef Conny Eriksson informerade om brandsäkerhet. Han betonade vikten av att ha brandvarnare och brandsläckare i sin bostad. Trots att brandvarnare räddar liv så saknas sådana i 25 % av alla bostäder.  Räddningstjänsten är enligt lag skyldig att förebygga olyckor och gör brandsyn hos företag, kommunen, skolor m m en gång per år men någon bostadsbrandsyn finns inte i Bjurholm. Förloppet vid en brand är otroligt snabbt. Rädda, varna, larma genom att ringa 112. Viktigt att stänga dörren om brandhärden, vilket också deltagarna fick bekräftat genom två filmer som visades. Släck branden om det är möjligt.

Under fikat som ordnats av några damer och herrar från Bjurholm/Balfors såldes lotter. Conny Eriksson fortsatte sin information om säkerhet och trygghet. Hjärtstarter och tillgång till ambulans är viktiga faktorer för att rädda liv. Ordf Rolf Eckeskog tackade dagens gäst för den värdefulla informationen och ”kökspersonalen” för det goda fikat.  För musiken svarade Götes duo.

Text: Aina Nygren

Foto: Lage Algotsson

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-01-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas