Christina Rogestam besökte Malmö
Landet runt | SPF Skåne
Christina Rogestam tillsammans med Skånedistriktets ordf. Gunnar Bengtsson och vice ordf. Peter Lindgren också medlem i förbundsstyrelsen.

Christina Rogestam besökte Malmö

SPF Skåne
Publicerad 2014-11-03

Distriktsstyrelsen för SPF i Skåne träffade sin förbundsordförande i samband med sitt styrelsemöte i Malmö den 29 oktober. Christina fick tillfälle att inför styrelsen ge svar på frågor som man varit undrande inför, både enskilda och övergripande. Hon tecknade bakgrunden till en aktuell frågeställning och hur processen hanterats och läget idag. Senare på dagen mötte både förbundsordföranden och medlemmarna i styrelsen företrädare för Malmös 18 SPF-föreningar vid ordförandemiddagen. Ett arrangemang, som blivit en årlig tradition då ordförandena i Malmös föreningar möts och får tillfälle att samtala med varandra och distriktets styrelse. Christina höll ett anförande vid middagen där hon bland annat gjorde en summering av situationen efter valet.  I sitt tal tog Christina Rogestam upp Sverigedemokraternas framgång i valet. Uppemot 30 000 SPFare hör sannolikt till dem som valt att rösta på partiet, noterade hon. De är inga rasister men de är besvikna. De känner sig utanför och inte lyssnade på. Vi måste inom SPF fråga oss vad vi kan göra i föreningar, distrikt och på förbundsnivå för att de ska se att SD inte är svaret utan att man nästa gång istället väljer att rösta  annorlunda. Christina Rogestam framhöll att skattefrågan sannolikt bidrog till SD:s framgångar. Men den frågan kommer inte ensidigt att kunna gynna SD framöver, hoppas hon.

Ansvariga politiker måste också komma fram med en klar idé om hur man ska lösa flyktingmottagandet. Det är helt centralt, sa Christina Rogestam som har stor erfarenhet av problematiken sedan tiden som dåvarande Invandrarverkets generaldirektör.

Hon lät förstå att mycket av hennes engagemang under kommande mandatperiod kommer att gälla granskning av pensionssystemet , dess konstruktion och hållbarhet. Det blir ett ifrågasättande och ett arbete med att driva opinion för att rätta till brister och skapa stabilitet. Hon påminde om att det nu är viktigt för Lokala och Centrala Pensionärsråd att driva på i frågor som rör äldre, som till exempel boende, ålderism, vård och omsorg.  Ordföranden för SPFs Samorganisation i Malmö, Gunvar Grevstig, var kvällens värd och tackade Christina för hennes besök och önskade henne lycka till med arbetet att leda organisationen mot uppställda mål.

 

SPF Skåne
Publicerad 2014-11-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas