Datautvecklingen
Landet runt | SPF Västerbotten
Fikagruppen

Datautvecklingen

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-04-11

SPF Sydporten, Hörnefors. Ordförande Christer Fredriksson hälsade 70-talet personer välkomna till månadsmötet i april. Inbjuden gästföreläsare var Johan Ågren, känd IT-expert från Västerbottensradion. Högstadieelever hade beretts tillfälle att delta, som ett led i påbörjad samverkan mellan SPF och skolan.

Johan Ågren besvarade frågor och gav tekniska råd. Den bästa Internetuppkopplingen sker via fiberkabel och bör inte ersättas med mobilt bredband. Säkerhetsfrågor kom upp, och där menade ”IT-Johan” att Internetbanken är helt säker, medan andra webb-läsare har säkerhet i fallande skala. Mail är till exempel osäker och mer att betrakta som ett vykort. Om man upplever problem med reklam via mail, tipsade han om att byta till ny mailadress eller att använda en särskild mailadress för viktigare kontakter. Att XP-support upphör, innebär på sikt sämre stöd för säkerhet, därför bör man inse att det börjar bli dags att se sig om efter en ny dator. Han ansåg att äldre personer bör gå med i Facebook, som är ett billigt sätt att kommunicera. Teknikutvecklingen går väldigt fort och han ansåg att man inte skall sitta och vänta. ”Köp surfplatta nu” tyckte han.

Efter fikapausen ledde Marianne Jonsson ett kortare gympapass. Rapporter gavs från Må Bra-vecka i Fjällsjö samt hittills inkomna enkätsvar om äldreboende. Informerades om bland annat Folkhälsodagen och SPF:s program som gudstjänstvärdar samt våravslutningen. Efter sedvanlig lotteridragning avslutades mötet med tack till medverkande och då särskilt mötets kaffegrupp och den kommitté, som nyligen genomfört vinprovningen.

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-04-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas