Demens – ålderdomens gissel?
Landet runt | SPF Västernorrland
Gösta Bucht höll ett långt och informativt föredrag om demenssjukdomar med förklarande bilder.

Demens – ålderdomens gissel?

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-10-01

Under den rubriken talade Gösta Bucht, professor i geriatrik vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, inför ett par hundra åhörare i Skönsbergs Folkets Hus 27 september. Det var Sundsvalls sju SPF-föreningar som genom sin Samrådsgrupp inbjudit till föreläsningen.

Begreppet demens sammanfattar flera olika sjukdomar där Alzheimer nog är den mest omtalade. Man beräknar att antalet demenssjuka i Sverige nu uppgår till ca 150 000 och att ungefär 20 000 nya fall tillkommer årligen. Fram till år 2025 beräknar man att antalet demenssjuka kommer att öka med 50%. Den totala kostnaden för samhället är nu mer än 50 miljarder kronor årligen och fördelar sig på specialistvård 4%, informell vård (t. ex. anhörigvård) 14% och kommunal vård och omsorg 82%.

Symptom på Alzheimers sjukdom är

 • Långsamt insjuknande och förlopp
 • Alltid minnesstörning initialt
  –  Episodminnesstörning
 • Så småningom fler kognitiva funktioner påverkade (temporal-parietal funktion)
  –   Orientering inkl. visuo-spatial funktion
  –   Språk
  –   Praktisk förmåga (praxi)
  –   Förståelse, innebörd (gnosi)
  –   Exekutiv förmåga

Riskafaktorer, påverkbara, som kan leda till kognitiva sjukdomar är till exempel

 • Skalltrauma
 • Högt blodtryck
 • Höga blodfetter
 • Livsstil
  –  Kost
  –  Motion
 • Låg utbildning

Föredraget på ca två timmar följdes av många frågor från åhörarna.

Gösta Bucht avtackades därefter av Samrådsgruppens ordförande Jan Eric Nyberg.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-10-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas