Distriktets KPR-ledamöter ställde upp mangrant
Landet runt | SPF Skaraborg
Två av KPR-ledamöterna som deltog, Sven Månsson, Kvänum och Ingvar Johansson, Vara. Foto Birgit Hansen

Distriktets KPR-ledamöter ställde upp mangrant

SPF Skaraborg
Publicerad 2015-03-06

Drygt 40 deltagare kom till distriktets kurs för KPR-ledamöter, som hölls i Götene.

Det är ett viktigt uppdrag ni har, påpekade ordförande Ruby Lindström.

Detta intygades av Jarl Graf, som hade en hälsning från förbundets ordförande Christina Rogestam som han träffat i samband med en konferens i Göteborg.

Hon sade att ledamöterna i pensionärsråden på alla nivåer inte bara är viktigt, det blir bara viktigare och viktigare, sade Jarl Graf.

Dagens höjdpunkt var föreläsningen av professorn Gösta Bucht, som är SPF Seniorernas sakkunnige inom vård och omsorg, som talade över temat Vård och omsorg i ny tid. Han jämförde den svenska bilden av den äldre, som här hemma betraktas som skröplig och trött, medan utomlands respekteras för sin visdom, klokhet och erfarenhet. Han kritiserade också att dagens sjukvård är fokuserad på organ. Och att läkaren har en sådan mängd administrativt arbete.

Distriktsläkaren tillbringar 40 % av sin arbetstid framför datorn. Tid som tas från patienterna. Motsvarande tid för läkaren i Danmark är bara 5 %, sade Gösta Bucht.

Han undrade till sist hur man kan nå en vision av en god äldrevård och omsorg.

Ruby Lindström talade också om SPF-frågorna i praktiken. Bland annat att alla måste utnyttja alla möjligheter att påverka för en bättre hälso- och sjukvård, även utanför pensionärsråden. Hon sade också att hon inom det regionala pensionärsrådet arbetar för att tandvården måste bli en del av hälso- och sjukvården och att behandling och vård ska utgå från patientens behov.

Patienten är expert på sin egen sjukdom, sade Ruby.

Text  BIRGIT HANSEN

SPF Skaraborg
Publicerad 2015-03-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas