Landet runt

Distriktssköterska berättade om sitt arbete på SPF Färingstoftas årsmöte

Publicerad 2012-03-08

SPF Färingtofta har avhållit årsmöte. Ordf. Bo Nordlund hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhölls. Stämman godkände verksamhets och kassaredogörelse. Hela styrelsen omvaldes. Till ersättare i styrelsen valdes Monica Ellman efter Kjell Rune Blücher som avsagt sig omval.  Revisorerna Bengt Alfredsson och Jan Gudmundsson omvaldes också liksom valberedningen. Till utfärdskommittén omvaldes Gunnel Leulier och nyvaldes Gudrun Olofsson.

I danskommittén nyvaldes Inga Greta och Stig Larsson samt Barbro och Olle Jönsson. Gröningenkommittén omvaldes i sin helhet.
Efter förhandlingar hälsades distriktssköterskan Ingrid Hovén välkommen och hon berättade om sitt arbete med uppsökande verksamhet för dom som fyllt 80 år. Hon berättade också om vad för hjälp vi äldre kan få från kommunen. Ingrid avtackades med blommor. Årsmötet avslutades med kaffe och fastlagsbullar.
Ulla Persson

Publicerad 2012-03-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas