Dragspelspotpurri vid SPF Kontakts månadsträff 12 september
Landet runt | SPF Västerbotten
Ordf Louise Bonta tackar dragspelaren Gunnar Nyberg. I bakgrunden berättaren Barbro Jakobsson. Foto: Lage Algotsson

Dragspelspotpurri vid SPF Kontakts månadsträff 12 september

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-09-17

Dragspelaren Gunnar Nyberg inledde med potpurri på några kända melodier vid SPF Kontakts senaste månadsträff.  Ordf Louise Bonta hälsade välkommen och presenterade dagens program. Hon läste också en dikt av Bo Zetterlind innan hon överlämnade ordet till dagens gäst Barbro Jakobsson från Holmbacka.

Barbro hade som rubrik Nå´t från förr. Hon berättade om en familj Nilsson med sju barn födda i början av 1900-talet. Föräldrarna bestämde att inget av barnen skulle få gifta sig. De avgjorde också om barnen skulle få studera och vilket yrke de skulle ägna sig åt allt efter begåvning och fallenhet. Två söner tog över jordbruket och två av döttrarna stannade kvar på gården. En annan son blev trädgårdsmästare. Tredje sonen läste till präst trots att han blev sjuk i TBC. En av döttrarna blev boende med honom i prästgården. Alla sju syskon lydde sina föräldrar och följaktligen förblev de ogifta.

På syskonen Nilssons gård fick Barbro bo en tid då hon efter en svår sjukdom i 5 – 6 årsåldern var ordinerad luftombyte Barbro upplevde rena idyllen med fem vuxna omkring. Hon har som vuxen regelbundet besökt syskonen Nilsson, men nu är alla borta.

Barbro fortsatte på temat Nå´t från förr och berättade om en ensam kvinna som tjänstgjorde som lärarinna på Gräsö. Den barnmorska som tjänstgjorde på Gräsö blev hennes bästa vän. Barnmorskan ifråga blev så småningom mor till Barbro och hennes bror.

I pausen serverades gott fika som ordnats av några Bjurholmsdamer och en herre. Lotter såldes med bland annat tunnbröd som vinst. Ordf avslutade med en dikt och tackade alla medverkande och gäster.

Text Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-09-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas