Landet runt | SPF Dalarna

En lektion i demokrati, utredande och förhandlande

SPF Dalarna
Publicerad 2012-04-16

Göran Carlsson, chef för Region Dalarna, inledde föreläsningen på SPF Falubygdens månadsmöte den 11 april med en varning: Jag tänker göra som man gjorde förr i tiden – prata utan att visa en enda bild!

Hans ämne var ”Har Dalarna plats i en ny storregion?”.

Frågan illusterades med ett citat från en enkät som massmedia hade gjort i Halland för ett antal år sedan. Frågan var vad folk tyckte om att Halland eventuellt skulle gå upp i en storregion. Varvid en kvinna svarade att ”Nej, det tycker jag inte om. Halland är ju så vackert”.

Men frågan handlar inte om att Halland (eller Dalarna) ska försvinna.

Sveriges indelning i län härrör från 1600-talet. Har den indelning som Axel Oxenstierna då införde giltighet ännu idag – eller bör den ersättas av något annat? Och i så fall av vadå?

Ett antal statliga utredningar har arbetat med frågan. Regionutredningen på 90-talet föreslog att regionala utvecklingsfrågor skulle flyttas från länsstyrelserna, där statliga tjänstemän med ansvar gentemot regeringen hittills hade ansvarat för frågorna, till valda ombud för medborgarna i respektive region.

Fyra stycken ”regioner” bildades därefter – men de såg helt olika ut. Skåneregionen bildades naturligtvis genom en sammanslagning av Malmöhus och Kristianstads län, Västra Götalandsregionen kom att omfatta tre län, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, båda regionerna innebär en sammanslagning av de olika landstingen, styrdes genom direktval och har beskattningsrätt. (Traditionellt är det staten, landstingen och kommunerna som har beskattningsrätt i Sverige). Kalmar- och Gotlands-regionerna styrdes genom indirekta val, dvs respektive landsting tillsätter ledamöterna. Det gavs en öppning för andra delar av landet att följa efter dessa föregångare.

Men efter ett tag satte regeringen stopp för fortsatt nybildande av regioner. Västra Götaland och Skåne fick fortsätta som tidigare, Kalmar och Gotland fick ”backa” och ombildas till regionförbund, vilket alltså är något annat än region.

Samtidigt förklarade regeringen att alla län har rätt att bilda regionförbund/kommunalförbund från och med 2003.
Det gjorde vi i Dalarna, bildade Region Dalarna som är ett kommunalförbund, dvs samtliga kommuner och landstinget är medlemmar, ledamöterna tillsätts genom indirekta val, dvs av kommunerna och landstinget. Region Dalarna har inte beskattningsrätt utan verksamheten finansieras genom medlemsavgifter.

Totalt har någon sådan här form av region bildats i 17 av de nu existerande 21 länen.

Men meningen var att det skulle bli storregioner och att länsstyrelserna skulle anpassas efter dessa storregioner. Halland, som accepterades som egen region eftersom länet annars skulle ha blivit delat på mitten och förts till Västra Götaland och Skåne (och det ville man inte i länet för allt i världen) och Gotland kan ju inte betraktas som storregioner hur man än försöker.

Om ni tycker att det verkar rörigt så tycker ni fel. Det är väldigt rörigt. En region kan vara en av fem olika saker!

Därefter kom den statliga Ansvarskommittén som redovisade förutsättningar för en regions bildande (tex universitetssjukhus) och som ritade kartor med förslag på lämpliga regionindelningar. Men inget har hänt och nu anses bäst-före-datum för deras redovisning ha gått ut.

Riksdagen har därefter förklarat för länen att ”Ni får själva komma med förslag till regionbildning, som ni är överens om”.

Den statliga Länsstyrelseutredningen förklarade att regioner och länsstyrelser bör ha samma indelning och inbjöd länen med ”kom och berätta hur ni vill ha det”. Vilket initierade nya diskussioner i olika konstellationer

  • Norrland
  • Västerbotten och Norrbotten
  • Jämtland och Västernorrland
  • Värmland och Västra Götaland, där blev man överens eftersom Värmland hela tiden velat tillhöra Västra Götaland – men så ändrade sig Västra Götaland och ville inte ha med Värmland.
  • Dalarna, Gävleborg och Uppsala enades med tanken att senare även ansluta Västmanland och Örebro län. Men Uppsala ville hellre bilda region med Västmanland och Södermanland.

Allt sprack!

Resonemangen handlade inte så mycket om ”Vilka vill vi ha med i vår region?” utan mer om ”Vilka vill vi inte ha med i vår region?”.

Jönköpings och Gävleborgs län har ansökt att få bilda egna regioner.

Eftersom bildandet av regioner (med direktval) måste samordnas med allmänna val är det 2015 som gäller – men dagsläget innebär att det inte hinner bli några nya storregioner till dess. Nästa chans blir 2019. Göran Carlsson personliga tro är att man inte kommer att ha enats då heller. Varefter regeringen kommer att säga att ”Ni hade chansen att själva bestämma men ni har misslyckats, nu bestämmer vi att vi gör vi så här!”.

Till sommaren kommer ett förslag från en statlig utredning om länsstyrelsernas indelning, utredningsmannen har förklarat att han kommer att föreslå att det blir 8-10 län – vilket senare har modifierats till att alla län blir kvar men att det blir 8-10 länsstyrelser. Då återkommer frågan om var residensstäderna ska ligga.

Sammanfattning: Sannolikt händer inget förrän 2019. Men indelningen är ingen stor fråga för Region Dalarna. Under tiden jobbar man vidare med Dalarnas utveckling.

Min egen sammanfattning. Kanske den bästa föreläsning jag har hört på ett av SPF Falubygdens månadsmöten. Ni som inte kom och lyssnade får verkligen skylla er själva!

Bo Bävertoft

 

SPF Dalarna
Publicerad 2012-04-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas