Landet runt | SPF Örebro

Resa för enbart män arrangeras hos Glanshammar

SPF Örebro
Publicerad 2012-03-28

Vid Glanshammars SPFs möte i fredags kunde ordf. Börje Gustafsson hälsa deltagarna välkomna till ett möte som inleddes med att Trivselsångarna under Sören Oskarssons ledning framförde ett uppskattat program med sång och musik från den gamla folkparkstiden så som deltagarna i mötet mindes den och melodierna.

Vid decembermötet gjorde Olivia Leonardssson som ett led i sitt skolarbete en enkät med deltagarna om vad lycka var för dem. Vid dagens möte återkom hon och redovisade de svar hon fått. Bl.a. visade det sig att barnbarnen betydde mycket för i synnerhet de kvinnliga seniorerna men också att begreppet lycka var att vakna på morgonen.

Reseledaren Lotta redogjorde för aktuellt utbud på resefronten med resor fram till 8/7 2013. En nyinlagd resa med bara män med Ålandsfärjan Cinderella 15-16 maj presenterades av ordf. I resan med boende i A-hytter ingår bl.a. information och provning av 5 olika whiskeysorter. Anmälan sker till Börje Gustafsson omgående då antalet platser är begränsat. Information om avtalet mellan SPF och SJ gavs av ordf. Se hemsidan.

Friskvårdarna presenterade programmet för sommaren. Stavgången inleds 28/3 kl. 10.00 med samling vid Bygdegården. 18/4 blir det utflykt till Karlslunds Herrgård och 2/5 till Rynningeviken. Det populära bocciaspelandet inleds på Skölvboslätt 9/5 kl. 14.00. Aktiviteterna finns tillgängliga på hemsidan. Studieledarna presenterade program för studiecirklar om EU, Island och att spela sitt instrument i grupp.

Anmälan till Studieledarna. Föreningen hoppas få deltagare till förbundets riksomfattande frågetävling i lag”Hjärnkoll”. Uppstart vid nästa möte den 20/4 då även en audiolog från USÖ medverkar.

SPF Örebro
Publicerad 2012-03-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas