Engelbrekt Engelbrektsson på Västmanlands årsstämma
Landet runt | SPF Västmanland
Bild: Inger Kåberg Johansson

Engelbrekt Engelbrektsson på Västmanlands årsstämma

SPF Västmanland
Publicerad 2015-04-14

Stämman ägde rum i Arboga på Medborgarhuset. Britt-Marie Utterström, ordförande i  SPF SENIORERNA AKTIV Arboga inledde med att tipsa om ett beprövat knep från sin far –  hur man fångar en ”sorlande”  publiks  uppmärksamhet –  nämligen ett tydligt  JAHA!  Och se det fungerade och hon hälsade alla varmt välkomna. Hon informerade också om förmiddagens program före stämmoförhandlingarna.

Distriktsordförande Elvy Bürger fick ordet och hälsade gästerna, Börje Gustavsson SPF SENIORERNAS förbundsstyrelse, Ulla Berndtson PRO samt Lena Olofsson SV välkomna och förklarade stämman öppnad. I en tillbakablick från föregående distriktsstämma 2014 och påminde hon om att det har varit valår, kongress i Jönköping, 45-årsjubileum i distriktet och förbundet fyllde 75 år. Alla ombud fick en ny medlems-nål manifesterande att förbundet bytte namn vid årsskiftet utifrån kongressbeslut.  Nya stadgarna är ett stöd och ska hållas levande i verksamheten. Parentation hölls för de medlemmar, som under året har lämnat oss och Elvy läste Bo Setterlinds dikt ”Det gick en odalman samt dikten ”Änglaringen” författare okänd.

Kommunalrådet Agneta Bode gav en intressant exposé över det moderna Arbogas fantastiska möjligheter i nutid och framledes  samt en snabb historisk tillbakablick nämnandes bland annat att första riksmötet ägde rum 1435 i Arboga.  Anno 1710 var Arboga provisorisk huvudstad i riket när pesten härjade som värst i Stockholm. Gammal stad förpliktar med sina 13600 invånare!

Plötsligt uppenbarade sig Engelbrekt ”livslevande” på scen, till synes en kraftkarl, gestaltad av Stig Ericsson. Han ”har” gruvor i Norberg och hus i Arboga, exporterande järn via vattenlederna men saknade salt o kläder till medborgarna. Han skrädde inte orden rörande fogden i Västerås, som slog ihjäl oliktänkande. Honom skulle han ta itu med!  Framåt i tiden!  100 år! På scen Cecilia Wasa (Birgitta Deubler) , som styrde Arboga- en rekorderlig kvinna med skinn på näsan och skarpsinnig.  Hon tog sina fajter med brodern Johan lll (Stig Eriksson) och hertig Karl. Det osade hett och Cecilia fick bröderna att nådigt ge vika för hennes åsikter. Cecilia dog 87 år gammal.  Distriktsordförande uttryckte ett stort tack till ”förfäderna” och varma applåder delgavs skådespelarna.

Tillbaks i dagens Arboga den 27 mars 2015 på 45:e årsstämman. Distriktsordförande gav ordet till närvarande inbjudna gäster: Börje Gustavsson förbundsstyrelsens representant, Ulla Berndtson distriktsordförande PRO, samt Lena Olofsson utvecklingsansvarig SV samt dess kontaktperson gentemot SPF SENIORERNA.

Börje Gustavsson inledde med att beskriva sin roll inom förbundet samt att gratulera distriktet till att ha ökat medlemsantalet under 2014.  I en tillbakablick till tiden mellan kongresserna 2011-2014 belystes varför stadgarna blev så dominerande 2014. I nuläget är

Valfrihet – Ekonomi – Bostäder är mest angelägna områden att fokusera på inom SPF SENIORERNA. Nya förbundsordföranden Christina Rogestam borgar för kraftsamling kring detta genom sitt synnerligen aktiva agerande.

Ulla Berndtson uttryckte att samarbetet mellan SPF SENIORERNA  och PRO är mycket gott och det råder kreativ och positiv stämning. Hon nämnde kort inom vilka område vi drivit och driver gemensamma intressefrågor.

Lena Olofsson presenterade statistik för 2014. Mätt i antal studiecirklar under året har SPF SENIORERNA  Aktiv Arboga haft flest och SPF SENIORERNA Rudbeckius Västerås blev tvåa.

Elvy Bürger inledde nu stämmoförhandlingarna med att uppdra åt stämman att välja ordförande, sekreterare inklusive bisittare. I nämnd ordning valdes Britt-Marie Utterström, Christina Lövkvist, Leif Rörström samt Annelie Lind. Föredragningslistan befanns utsänd i tid och förhandlingsordningen följde densamma.  Inkommen motion, ett uttalande rörande kontanthanteringen i samhället behandlades, val och beslut genomfördes.

Avtackningar skedde från distriktsordförandes sida med vackra vårbuketter till presidiet, valberedning, samt SV- s representant. Rolf Johansson, valberedningens avgående ordförande, avtackades därutöver med en gåva samt ett diplom för ett förtjänstfullt utfört arbete och genom sitt stora engagemang: INFÖR ­– UNDER samt EFTER kongressen under 2014.

Ordförande Marie Westling i SPF Herrevad och webbansvarige Toomas Jogfors i SPF Seniorerna Klubb 65 informerade om kommande kulturaktiviteter inom distriktet dit alla medlemmar inbjuds. Kulturdagen 2015 äger rum den 14 augusti i Strömsholm i Kolbäcksådalens krets.

Elvy Bürger, omvald ordförande för 2015,tackade för förtroendet och ser med glädje framemot det kommande året att tillsammans med distriktsstyrelsen och föreningarna få leda SPF SENIORERNA VÄSTMANLAND. Stämmans ordförande överlämnade en vårbukett med lycka till och en applåd.

Därmed avslutades 45:e distriktsstämman och en god lunch väntade.

Text: Leena Eklund

 

SPF Västmanland
Publicerad 2015-04-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas