Landet runt | SPF Västmanland

Eva berättade om Rädda barnen

SPF Västmanland
Publicerad 2012-12-07

Den 15 november var Eva Andrée, Linköping hos oss och berättade om Rädda Barnens verksamhet under rubriken ”Rädda Barnens arbete för barns rätt i konflikt och katastrof.” Eva Andrée var själv med i Rädda Barnens beredskapsstyrka och hon har varit i ett flertal länder som har råkat ut för olika typer av katastrofer. Rädda Barnen grundades i England första gången och skall nu omorganiseras så Eva visste inte om kom att tillhöra beredskapsstyrkan längre. Det är inte många som är anställda hos Rädda Barnen utan de flesta får uppdrag som varar ett antal månader. Så mellan sina uppdrag har de ett annat arbete.

Rädda Barnens vision är att barnen kommer först, men de har ju familjer också som ibland behöver hjälp. Det finns olika typer av konflikter och naturkatastrofer. Naturkatastrofer känner vi ju till och hör lite om då och då som orkaner, jordbävningar mm. Första frågan innan de kan hjälpa till är att det är en akut situation, begära tillträde till området i landet i fråga, inventera behoven. Det händer att de ibland blir utkastade ur landet och då kan de inte hjälpa till. Eva berättade om sina upplevelser i Filipinerna som hon varit i flera omgångar. Kenya har väldens största flyktingläger.

Det fodras en hel del av dem som är ute och hjälper till. De skall vara synlig och tillgänglig (dygnet runt), vara lugn, vara deltagande, vara analytiska och kreativa, fungera i fält och i myndighetsrum, kunna ta vara på sig själv.

En mycket intressant eftermiddag och Eva fick stora applåder.  Vid kaffet var det lottdragning och det var många som hade turen att vinna något.

Inga-Britt Lövelius

SPF Västmanland
Publicerad 2012-12-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas