Landet runt | SPF Västernorrland

Finsk musik hos Gaffelby Club

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-12-03

SPF GAFFELBY CLUB hade sitt månadsmöte den 29 november. Ordföranden Bengt-Olof Lindelöf hälsade de närvarande välkomna. Hasse Åmansson på dragspel och Ove Magnefors på piano inledde med skön finsk musik Ullrika Stenbäck Lönnqvist fortsatte sedan med att med inlevelse om Svedjefinnar. I slutet på 1500-talet och början på 1600-talet vandrade många finländare över till Sverige. Delvis beroende på att Kronan i Sverige utlyste skattefrihet för dessa under några år. Många finnar kom när det s.k. froståret inträffade i Finland. Kronan tillhandahöll skog, som på den tiden inte ansågs vara värd så mycket. Man högg ner skog och brände. Efter något år så sådde man företrädesvis råg. Man vet väldigt lite, historiskt sett, om detta skeende. Numera har man börjat forska en hel del om dessa finnar. Finnarna försvenskades så småningom och införlivades i det svenska samhället. Det var en intressant och givande information som Ullrika svarade för. Efter det bjöds vi på kaffe och god smörgås. Sedan spelade Hasse och Ove skön musik. Dagen avslutades med lotteridragning.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-12-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas