Landet runt | SPF Värmland

Fixartjänst för 75 plus presenterades hos Kontakt i Torsby

SPF Värmland
Publicerad 2012-03-08

SPF Kontakt i  Torsby har hållit årsmöte. Till ny ordförande valdes Anita Vannevik, Till vice ordförande  omvaldes  Margareta  Moberg, till kassör Stig Sundholm, till sekreterare  Anne-Marie Blomcrantz. Övriga ledamöter  Marja Sjöqvist, Arne Vannevik  och Berit Johansson. Ersättare:   Gunvor Persson och Mats Jonsson, nyval av Anders Wiss.Mötet avslutades med att kommuns nyinrättade Fixartjänst för 75 plus presenterades.

Arne Vannevik

SPF Värmland
Publicerad 2012-03-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.