Föreläsning om ålderism hos SPF Kontakt i Bjurholm
Landet runt | SPF Västerbotten
Ordf Louise Bonta tackar fil dr Fredrik Snellman för en intressant föreläsning Foto: Lage Algotsson

Föreläsning om ålderism hos SPF Kontakt i Bjurholm

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-11-20

Det var fullsatt i kyrkstugan i Bjurholm  när ordf Louise Bonta efter inledande musik av Götes duo hälsade välkommen till SPF Kontakts månadsträff. Louise presenterade dagens  program och läste en kort dikt innan dagens gäst fil dr Fredrik Snellman inledde sitt anförande om ålderism och hur det ständigt pågår i våra liv.

Fredrik Snellman som forskar i ämnet ålderism konstaterade att socialstyrelsen upprättat vägledning i ämnet trots att det saknas vetenskapliga källor som kommunicerar något om föreställningar, attityder, kategorisering, ålderism. Begreppet ålderism innefattar fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering. En definition som avser människor i alla åldrar. Ålderism är ett samlingsnamn som kan användas i många olika sammanhang. Ett mellanmänskligt fenomen och problem, men för äldre personer oftast ett problem. Exemplen på ålderism är otaliga enligt GERDA-studien som gjordes 2010 och enligt de exempel som nämndes under dagens föreläsning.

Louise tackade Fredrik Snellman för ett intressant föredrag. Under fikat som några Näslandsdamer ordnat såldes lotter med fina vinster. Eva-Lotta Bäckman från studieförbundet vuxenskolan inbjöd till studiecirkel Trafik för äldre. Louise Bonta presenterade kommande träffar i julpyssel innan hon avslutade med att tacka alla medverkande och deltagare.

Text Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-11-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas