Landet runt | SPF Västernorrland

Föreningsnytt, SPF Gaffelby Club

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-03-01

SPF Gaffelby Club hade sitt årsmöte den 28  februari. Ordföranden, Bengt-Olof Lindelöf, hade idag giltigt förfall, han fyller 80 år, och Kurt Backus hälsade de närvarande välkomna. Kurt valdes också  att leda dagens förhandlingar . Därefter följde parentation över under året bortgångna medlemmar. Efter att valberedningen lämnat förslag till styrelse och mötet enats kommer styrelsen under 2013 att bestå av följande medlemmar. Ordförande, Bengt-Olof Lindelöf. Övriga 6 ledamöter är: Birgit Lundgren, Barbro Jansson, Kurt Backus, Mauno Karinaho, Lars-Axel Nilsson och Agge Engström. Ersättare är: Ebon Nordlund och Bengt-Ove Bergström. Sedan följde val till de olika kommittéerna. Så var det kaffe med dopp. Därefter underhöll oss Gaffelby-kören under ledning av Ulf Råberg. Sedan informerade Birgit Lundgren om bland annat ett möte med Länspensionärsrådet hon deltagit i. Dagen avslutades med lotteridragning.

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas