Landet runt | SPF Dalarna

Företagsamhet och drivkraft

SPF Dalarna
Publicerad 2014-11-24

Många medlemmar hade infunnit sig till SPF Falubygdens månadsmöt i november för att höra entreprenören Lars-Göran Hagström berätta under rubriken ”Hur blev Yrkesakademin ett av Sveriges största företag?”
Det var intressant och imponerande att höra hur han på kort tid byggt upp en utbildningskon­cern, som till att börja med omfattade industriut­bildningar som t ex svarv, svets och transport men senare också restaurang och administration.

Så småningom startades också Hagströmska gymnasiet, idag det största fri­gymnasiet i Falun och en stor arbetsgivare med ett hundratal lärare i Falun.

Med sin integrerade idrottsutbildning lockar det över 600 elever, varav 150 Faluungdomar. Resten kommer från hela landet. Det var viktigt att skapa bra förutsättningar och att rekrytera bra tränare för att göra idrottsgymnasiet attrak­tivt, menade Lars-Göran och pekade på inomhusvelo­dromen i Falun som är Sveriges första och hittills enda.

Lars-Göran avslöjade att han till att börja med ibland möttes av misstro och misstänksamhet. – Konsten är att tänka litet längre, är hans förklaring till fram­gångarna.

Yrkesakademin omsätter idag 425 Mkr och Hagströmska 90 Mkr. Omsätt­ningsökningen är 19 procent per år och ökningen har skett av egen kraft, inte genom förvärv.

Mötet avslutades med att föreningens ordförande Gunnar Trued informe­rade om valberedningens arbete inför årsstämman i februari samt tipsade om aktuella resor.

Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2014-11-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas