Förnyelse tema på årets första kurs för Skaraborg
Landet runt | SPF Skaraborg

Förnyelse tema på årets första kurs för Skaraborg

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-03-08

Ett 30-tal studie- och folkhälsoombud samlades på Axevalla folkhögskola för att gå igenom aktuella studiecirklar och nyheter av distriktets ansvariga Birgitta Carlsson och Marianne Manke.
– Det finns skäl att göra nya saker och gamla saker på nytt sätt, sade Birgitta Carlsson.
Inbjudna var också Maria Hultberg från Vuxenskolan, som lite mer ingående gick igenom nytt kursmateria. Skaraborgsdistriktets nya avdelningschef Liselotte Haraldsson berättade lite om sig själv och hur Vuxenskolan numera är organiserad.
Förmiddagen ägnades åt gemensamma frågor, på eftermiddagen samlades studieombuden för sig och folkhälsoombuden för sig.
– SPF har i år kampanjen Slå ett slag för det friska, informerade Marianne Manke.
Bland annat kommer matprojektet Rör om i grytan.
Marianne Manke gick igenom SPF:s checklista för SPF:s folkhälsoarbete, dels på förbundsnivå, på distriktsnivå och föreningsnivå.
– Åldrandets fyra hörnpelare är fysisk aktivitet, social gemenskap, bra matvanor och meningsfull sysselsättning, sade Marianne.
Dagen avslutades med att redovisa dagens grupparbeten.

Birgit Hansen

Bild:  Märta Hermansson, SPF Töreboda, Birgitta Carlsson och Liselotte Haraldsson i en paus på kursen för studie- och folkhälsoombud i Skaraborg.

 

 

 

 

SPF Skaraborg
Publicerad 2012-03-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas