”Gilla Din Ekonomi”- seminarium fyllde hela Forum i Hyltebruk!
Landet runt | SPF Halland

”Gilla Din Ekonomi”- seminarium fyllde hela Forum i Hyltebruk!

SPF Halland
Publicerad 2015-10-28

Det var SPF Seniorerna från Drängsered, Långaryd-Landeryd och Unnaryd-Jälluntofta som bjudit in till denna träff. Nästan 200 personer deltog, vilket är 30% av våra gemensamma medlemmar.

Inbjudna föredragshållare var, Anita Liljedahl från SP Seniorerna Falkenberg-Skrea, som deltagit i den centrala utbildningen som anordnats via Finansinspektionen. Från vår samarbetspartner Länsförsäkringar Halland, deltog Jonas Johnsson från LF Fastighetsförmedling samt Carl-Axel Renmarker från LF Bank.

Det var omfattande ekonomiska spörsmål som vi fick mer kunskap om. Jonas beskrev hur en fastighetsförsäljning går till, värdering, annonsering, kontraktskrivning samt skattekonsekvenserna.

Anita beskrev de familjerättsliga delarna vid arv i olika situationer, olika ägarkonstellationer, fullmakter, enskild egendom samt vikten att ha bra försäkringar för bostad, resor och olycksfall.  Hon poängterade även att många som är berättigade till bostadstillägg inte vet om dessa möjligheter.

Carl-Axel berättade om vilka förmåner som medlemmarna inom SPF Seniorerna Halland, genom avtal med LF Bank i Halland kan utnyttja. Olika sparformer presenterades och vilka möjligheter som fanns att få tillgång till kvalificerad kapitalrådgivning.

Bengt-Åke Andersson från SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd beskrev det arbete där förtroendevalda pensionärer deltar i inom Hylte Kommun. Det mest märkbara är Kommunala Pensionärsrådet, KPR, där man får information från Omsorgsnämnden och det förs diskussioner som berör de äldres väl och ve. Därefter fick Patientnämndens representanter, Ingegerd Thorhall och Dorothea Nilsson möjlighet att presentera deras ansvarsområde.

För att hörselskadade skulle kunna tillgodogöra sig informationen som gavs, fanns skrivtolkarna Marita och Philip från Tolkcentralen Region Halland, där det talade ordet presenterades på särskild bildskärm i takt med som sades.

Vi från föreningarna vill tacka alla medverkande samt naturligtvis all publik som genom bra frågeställningar fick detta till ett levande seminarium. Seminariet kunde genomföras med hjälp av bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan, Länsförsäkringar Halland, SPF Seniorerna Hallandsdistriktet samt kulturbidrag från Region Halland och Hylte Kommun.

SPF Halland
Publicerad 2015-10-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas