God uppslutning vid politikerutfrågning i Skövde
Landet runt | SPF Skaraborg
Kyrkans Hus fylldes av åhörare vid utfrågningen av regionala politiker inför förestående val. Foto: Birgit Hansen

God uppslutning vid politikerutfrågning i Skövde

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-09-01

Åtta regionpolitiker inbjöds av SPF Skövde till en utfrågning i Kyrkans hus med förbundets vice ordförande Rune Kjernald som moderator.

I en första omgång hade politikerna var sin minut att presentera sig själva och presentera sin hjärtefråga, som varierade allt från barns och ungdomars uppväxtvillkor, framtidstro för sjukvården samt tillgängligare och säkrare sjukvård.  Efter rundan konstaterade Rune Kjernald:

– Ingen har sagt något om pensionärernas villkor.

Samtliga politiker redovisade sin inställning till vården och alla var överens om att patienten ska sättas i centrum. Alla var också överens om brister i den psykiatriska vården.

När det gäller läkemedelsanvändning konstaterade Rune Kjernald att Västra Götalandsregionen ligger i topp  när det gäller förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre.

– 23 procent har 10 eller fler läkemedel, genomsnittet i landet är 18 %, sade han varefter han lämnade ordet till politiker för en ny svarsrunda.

Nästa runda handlade om kollektivtrafiken och alla var överens om att den bör förbättras. Kulturen behandlades i nästa omgång, även här var alla överens om att kultur är viktigt, även om det fanns skillnader i vad som är god kultur.

– Partierna vill väldigt mycket. Har vi pengar till allt? undrade Rune Kjernald.

Ordet lämnades sedan fritt. En man konstaterade att alla var enliga om sjukvården, men vad tänker man göra åt E20, som på många ställen är för smal att släppa fram ambulansen vid högtrafik och långsamgående arbetsfordon.

Där märktes en klar åsiktslinje. Partierna i alliansen ansåg det vara självklart att bygga ut E20 till motorväg, medan V tycker det räcker med 2+2-väg och 2+1-väg genom Skaraborg. S, SD och MP nöjer sig med 2+2 hela vägen genom Skaraborg.

De medverkande politikerna var Alex Bergström (S), Gunilla Levén (M), Roland Wanner (MP), Ulla-Britt Hagström (FP), Gunilla Druve Jansson (C), Conny Brännberg (KD), Hanna Wigh (SD) och  Egon Frid (V).

 

Bild och text: BIRGIT HANSEN

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-09-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas