Goda råd är inte längre dyra
Landet runt | SPF Västernorrland

Goda råd är inte längre dyra

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-10-27

Till säsongens första klubbmöte sökte sig ett 50-tal medlemmar. Efter klubbvisan hälsades dessa och gäster välkomna och nålades ett par nya medlemmar, Sonja Åström och Barbro Nickolaisen. Under fikastunden cirkulerade anmälningslistor för kommande aktiviteter bland andra tre teaterföreställningar, temafest Italien 21 oktober och distriktets höstfest 4 oktober.

En kort bensträckare och förflyttning till aulan där dagens gästtalare, kommunalrådet Magnus Sjödin, hälsades välkommen av vår ordförande.
Magnus började med en kort förklaring om hur han hamnade i politiken och under vilka förutsättningar och krav som han axlade ledarskapet av Sundsvalls moderater efter Åsa Möller för några år sedan. Han förklarade att han ville fördjupa samarbetet inom alliansen samtidigt som behovet av att påpeka socialdemokratiska misslyckande skulle tonas ner. Magnus berättade om de fyra specifika områden som han prioriterar som de absolut viktigaste för kommunens tillväxt och positiva framtid.

•    Skolan
•    Näringslivet
•    Sociala omsorgen
•    Miljöeffektiv hållbar utveckling

Magnus betonade att alliansen har 107 nyckelpunkter i vallöften och plan för mandatperioden och att man redan nu efter åtta månader genomfört många av dem. Han nämnde bland annat seniorkortet på bussarna och fick en kraftig applåd.

På skolområdet satsar man intensivt på utveckling och skolor med eget ansvarstagande. Vi måste ha en skola i framkant för den betyder allt för det framtida Sundsvall. Vi konkurrerar inte bara med andra orter i Sverige utan länder som Kina Vietnam, Thailand måste vi möta i kompetenskonkurrensen. Vi vill flytta makten till varje rektor att utforma verksamheten i sin skola inom lagens krav.

En mycket viktig fråga bland de 107 är tillsättandet av en näringslivschef som faktiskt också tillträder i dagarna. Anita Öberg välkänd tidigare Casinochef i Sundsvall skall utveckla och skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat. Det är en nyckelfråga för kommunal utveckling att vi skapar och erbjuder företagare bra villkor och service.

Äldreomsorgen skall utvecklas i enlighet med LOV (Lagen om valfrihet). Det skall finnas flera vårdgivare, privata entreprenörer, kooperativ och givetvis också kommunen. Vi skall i framtiden se våra nyttjare av omsorgstjänster, oavsett leverantör, som kunder. Ordet kund ger en helt annan tyngd hos dem som använder tjänsterna. Kommunen skall öppna upp för byggherrar som vill satsa i Sundsvall på skapandet av olika typer av äldreboenden och han nämnde bl. a. Bovieran som ett exempel. Ett exempel där vi i SPF Sundsvall anordnat ett boendesymposium 2008 och torgdebatt vid SPF-dagen 2009 och som tidigare kommunledning deltog i vid båda tillfällena och då framhöll som mycket positivt men tyvärr sedan bara valt att glömma trots åtskilliga påminnelser och förfrågningar om markanvisningar (författarens uppfattning och kommentar).

Så kom Magnus in på miljöområdet och han delade ut beröm till sina socialdemokratiska företrädare för att man faktiskt gjort en hel del på området i kommunen och nämnde bland annat Korstaverket och E4-projektet där man satsar 250 milj. kronor. Nu står kombiterminalen på dagordningen som nästa stora miljöprojekt där effektiva transporter skall väsentligt sänka koldioxidutsläpp samtidigt som den underlättar för norrländska industrier och gör att Sundsvall kan hålla ställningarna i konkurrensen om att vara en attraktiv hamn.

Nu följde en kort frågestund där Magnus gav korta, rappa och precisa svar.

Klubbens ordförande påminde i sitt tacktal till Magnus om att alliansen just denna dag den 8 september har styrt Sundsvall i 251 dagar och innan han hann säga mer erbjöd sig Magnus att återkomma och man siktar från båda håll på att så sker om ca ett år. Med en enkel gåva i handen skyndade så Magnus till nästa uppdrag.

Vid årsmötet i februari bordlades ett ärende att tas upp till beslut vid septembermötet. Nu kunde den viktiga valnämnden kompletteras med Lars Bergström som ordinarie och sammankallande och Irene Fromm som suppleant. Vid årsmötet utsågs Hans Selin som ordinarie. Nu är stadgarnas krav helt uppfyllda.

Så följde en information om höstens och vinterns program som också utdelades och postas till ej närvarande. Tre teaterföreställningar, fyra studiebesök, en studiecirkel förutom fyra medlemsmöten, temafest och adventsresa innan året är slut. Inte undra på att Club Roten är en uppskattad SPF-klubb.

Maritta pläderade för att man tar tillfället i akt att komma till ADHD-symposiet som arrangeras av SPF Samrådsgrupp, Sundsvalls kommun och Föreningen Attention 6 oktober kl 16.30 i Skönsbergs Folkets Hus. Vår egen Maritta har dragit lasset för detta projekt och skall ha all heder för detta. Kom och lyssna och förstå vad ADHD är och hur det påverkar individ och samhälle. Man räknad idag med att i varje normalstor skolklass finns två elever med ADHD-symptom.

Mötet avslutades med dragning i låt oss kalla det ”lingonlotteriet”. Klubben har sin egen storlingonplockare i Sture Ulander, som nu passade på att skänka fem rejäla påsar med välrensade lingon till prisbordet som också rymde allehanda andra både godsaker och nyttigheter.

Vi ses igen vid månadsmötet 13 oktober då Paris mest kända modeskapare gästar oss med sina kläder. Med andra ord: Modevisning. Kom ihåg att vi av praktiska skäl håller till på äldreboendet Tomtegränd! Välkomna att se, prova och handla!

Gerhard Cederberg

Bilden: Klubbens ordförande Gerhard Cederberg (t. v. i bild) tackar Magnus Sjödin för en bra och trevlig information och överräckte en liten gåva. Foto Maritta Selin

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-10-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas