Landet runt | SPF Skaraborg

Göran Arwidsson lämnade över klubban

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-02-04

altRune Jonåker höll parentation över avlidna medlemmar under året och ett ljus tändes för var och en av dem. Minnesstunden omramades av att kantor Jens Johansson sjöng till pianoackompanjemang och avslutades med gemensam psalmsång.
Lennart Pettersson valdes att leda årsmötesförhandlingarna med Eiwor Nyström som sekreterare. Styrelsen för år 2011 är ordförande Kent Hulth, sekreterare Eiwor Nyström, kassör Carin Nilsson samt ledamöterna Kjell Åkesson, Ing-Britt Lingman, Harald Hellborg, Eva Sedwall, Sten Andersson och Sonja Rois Johansson samt ersättare Kjell Karlsson. Revisorer Ulla Svensson och Ulla Åkesson med Monica Dahlborg Svensson som ersättare. Ombud till distriktsstämman valdes under årsmötet samt funktionärer till olika kommittéer.
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen har 401 medlemmar och har under året varit mycket aktiv när det gäller aktiviteter, studiecirklar, resor med mera.
Efter årsmötesförhandlingarna överlämnade Göran Arwidsson ordförandeklubban till Kent Hulth som nyvald ordförande. Kent Hulth framförde föreningens tack till Göran Arwidsson för det stora engagemang han visat under de åtta år som ordförande och överlämnade blommor och present från föreningen.
Efter gemensam samvaro kring kaffeborden sjöng SPF        Medlem nr 400 uppmärksammas.
-kören några sånger till dragspelsackompanjemang
under ledning av Ulla-Britt Hansen. 
Medlem nr 400 uppmärksammades med en blomma och ett tack riktades till kaffekommittén, lotteriansvariga samt mötesvärdar för arbetet under året.
Sten Andersson presenterade vårens program och resor varefter Kent Hulth avslutade och välkomnade till kommande månadsmöten.
Insänt av Eiwor Nyström

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-02-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas