Göran och Hulda Karlsson avtackas
Landet runt | SPF Västerbotten

Göran och Hulda Karlsson avtackas

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-03-05

SPF Kontakt Bjurholms årsmöte

Ordf Rolf Eckeskog kunde nyligen hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna till kyrkstugan. Sammankomsten inleddes med att kyrkoherde Alf Lind höll parentation över två avlidna medlemmar. Ljus tändes och tyst minut hölls. Därefter inleddes årsmötet.

Som mötesordf valdes Ullabritt Ohlsson och som sekr Aina Nygren. Årsmöteshandlingarna föredrogs och godkändes av årsmötet som beslutade omval av ordf Rolf Eckeskog. Till styrelse i övrigt utsågs Ulla Helmersson, Laila Johansson, Hedvig Löfgren, Aina Nygren, Elfrid Olofsson och Hans-Olof Olofsson. Ordföranden avtackade med blommor Hulda Karlsson och Göran Karlsson som avsagt sig omval.

Tina Fernerud-Björklund från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om deras nya organisation. Det gavs också tillfälle att anmäla sig till kommande studiecirklar. Under fikat som ett gäng från Bjurholm och Lill-Vännäs ordnat såldes lotter med en del av vinsterna sponsrade av Nyåkers Pepparkakor. Sigrid Bäckström bidrog också med en del skänkta vinster. Götes duo med förstärkning av Hans-Olof Olofsson på dragspel skötte underhållningen med bravur.

Som avslutning tackade ordf alla medverkande som bidragit till ett lyckat årsmöte.

 

Text: Aina Nygren

Foto: E Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-03-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas