Götene-Kinnekulles årsmöte
Landet runt | SPF Skaraborg

Götene-Kinnekulles årsmöte

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-02-05

Ordförande Kent Hulth hälsar ca 170 medlemmar välkomna till årsmöte med SPF Götene-Kinnekulle i Parken Götene.

Kjell Åkesson höll parentation över avlidna medlemmar under året och ett ljus tändes för var och en av dem. Minnesstunden omramades av musik av Odd Malmberg och Birgitta Bergkvist och avslutades med gemensam psalmsång.

Bengt Rosén valdes att leda årsmötesförhandlingarna med Ing-Britt Lingman som sekreterare.

Styrelsen för år 2013 är ordförande Kent Hulth, sekreterare Ing-Britt Lingman, kassör Kerstin Olsson samt ledamöterna Eva Sedwall, Sonja Rois Johansson, Ulla Jansson, Stig Andersson, Göran Pettersson och Per Rådmark samt ersättare Kjell Karlsson.

Revisorer Ulla Åkesson och Ulla Svensson med Monika Dahlborg-Svensson som ersättare.

Ombud till distriktsstämman valdes under årsmötet samt funktionärer till olika kommitteér.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen har 494 medlemmar och har under året varit mycket aktiv när det gäller aktiviteter, studiecirklar, resor med mera.

Anna Melgård, Carin Nilsson och Eva Sedwall uppvaktades med SPF:s silvernål och diplom för fem års förtroendeuppdrag i föreningen.

Efter gemensam samvaro kring kaffeborden sjöng SPF kören några sånger av Thore Skogman till dragspelsackompanjemang under ledning av Ulla-Britt Hansen.

Ett tack riktades till kaffekommittén och samtliga avgående förtroendevalda.

Stig Andersson presenterade vårens program och resor varefter Kent Hulth avslutade och hälsade alla välkomna tillkommande månadsträff.

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-02-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas