Grisar och kor ersätts med hästar
Landet runt | SPF Dalarna
Göran Jönsson avtackas

Grisar och kor ersätts med hästar

SPF Dalarna
Publicerad 2011-11-01

Torsdagen den 27 oktober hade Husby SPF sitt månadsmöte i Fline bygdegård. Till detta möte var veterinär Göran Jönsson inbjuden för att berätta om sitt liv som veterinär i Husby under 40 år. Han berättade för oss på ett underhållande sätt hur gårdarna och dess djurbesättning förändrats under dessa år. Från över 150 mjölkbönder till idag några få.

På 70-talet var det sällsynt med hästar, nu finns det massor med ridhästar. Gårdar med svinskötsel är i stort sett borta, det finns idag tre stora anläggningar inom närområdet.

Vår ordförande, Jan-Erik Hammar, informerade om pågående och kommande aktiviteter.
Därefter blev det kaffe och ett lotteri såldes. Så blev det ”allmänt prat” bland de 52 deltagarna
och efter ett par timmar var det dags att tacka och bryta upp.

Inger Hag, sekreterare

SPF Dalarna
Publicerad 2011-11-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas